Sveriges Radio-seminarium om journalistik och AI

Seminariet kan följas både på plats i Stockholm och digitalt den 17 maj.

Poster fra Sveriges Radio seminar Människa och Maskin med oversikt over hvem som deltar i panelet.

Onsdag 17 maj blir det seminarium hos Sveriges Radio om journalistik och AI.

Hur används AI av redaktionerna i dag, och vilka risker och möjligheter finns det? Det är ett par av frågorna som kommer att tas upp.

I panelen sitter Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius, Aftonbladets biträdande redaktionschef Martin Schori, samt Olle Zachrison, nyhetsbeställare på Sveriges Radio. Inledningen hålls av vd Cilla Benkö.

”Seminariet inleds med en intervju mellan moderator Erik Blix och Hanifeh Khayyeri, avdelningschef för datavetenskap på forskningsinstitutet Rise. Vad betyder egentligen AI i praktiken och varför har så många börjat prata så mycket om det just nu”, skriver SR.