SR:s sparprogram förändrar programledningen – ny organisation nästa år

De första stegen har tagits för att åstadkomma de stora besparingar som det meddelades om tidigare i höstas.

Sofia Wadensjö Karén, programdirektör. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Sveriges Radios programdirektör Sofia Wadensjö Karén skriver om förändringarna i bolaget.

En ny innehållsstrategi har slagits fast. Enligt den här utgår SR från en digital mediekonsumtion, och innehållet anpassas därefter.

Bolaget ska spara 200-250 miljoner kronor, och över hälften måste tas från programverksamheten. I ett första steg görs förändringar i ledningsstrukturen.

”I den nya ledningsstrukturen blir det färre roller jämfört med nuvarande organisation, samtidigt som många roller förändras. Ett visst antal roller i strukturen direkt under programenheten förändras också till följd av den nya organisationen. Dessa olika tjänster ska nu tillsättas”, skriver Sofia Wadensjö Karén.

Hon konstaterar att sparplanen kommer att innebära fler förändringar.

”I kommande steg kommer vi att se över hela organisationen och hur den ska vara bemannad. Vi kommer att bli tvungna att göra tuffa prioriteringar som kommer att påverka både våra anställda och vårt utbud. Exakt hur är för tidigt att säga men målsättningen är att den nya organisationen sjösätts den 1 april nästa år”, skriver Wadensjö Karén.