Så motiverar Yle obligatorisk inloggning

För att kunna använda appen för streamingtjänsten Yle Arenan ska användarna sedan några dagar tillbaka logga in. Förändringen görs för att säkra en bättre användarupplevelse, säger bolaget.

Marit af Björkesten. Foto: Yle.

Nu ska användarna logga in för att kunna streama innehåll i appen för Yle Arenan.

Tilltaget med obligatorisk inloggning är långt ifrån nytt i public service-världen, påpekar Marit af Björkesten, direktör för Strategi och publikrelationer, i sin text på Yles webbsidor.

”Till exempel BBC införde krav på inloggning och personliga rekommendationer redan år 2017. Också Yle utvecklar tjänsterna så att de blir mer personliga”, skriver af Björkesten.

Ett av Yles mål med personanpassade tjänster är en mer jämlik medieanvändning. Bolaget skapar sig en bättre förståelse av relevansen i ett visst innehåll för olika typer av användare. Därtill kan Yle tillmöteskomma andra behov, till exempel kring språk och tillgänglighet.

”Yle kommer inte att överlämna makten till algoritmerna. Vi ser till att processen börjar med en människa, och i slutändan är människan alltid ansvarig för publiceringen. Vårt uppdrag är att ständigt se till att resultatet av vårt arbete är ansvarsfullt och att algoritmerna driver utvecklingen i rätt riktning”, skriver Marit af Björkesten, och lägger till:

”Eventuella filterbubblor försöker vi undvika också genom att behålla ett visst mått av överraskning och friktion i algoritmerna. Personlig anpassning som genomförs på basis av principerna för public service gör våra tjänster mer relevanta och meningsfulla.”