Så förändras ledningen för SVT

Anne Lagercrantz blir vice vd för bolaget. Det här är en ny tjänst där ansvaret inbegriper SVT:s kanaler och tjänster, planering, publicering, säkerhet och beredskap.

Organisasjonskart over SVT (sveriges television) sin nye organisering.

Foto: SVT.

Ett nytt råd för AI inrättas också. Här leds arbetet av Jan Helin, som även fortsätter i rollen som programdirektör.

Det här skriver SVT.

”Det är en allvarlig tid och en tid av stora förändringar. Sverige befinner sig i ett nytt säkerhetsläge och frågor som rör kris och beredskap tar nu plats permanent i företagsledningen. SVT har ju också nyss antagit en ny strategi som ökar takten i förflyttningen mot online. Med förändringarna vill jag skapa ett ännu starkare fokus på digitaliseringen i företagsledningen, både när det gäller teknik och utbud”, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Michael Österlund, programchef för lokala nyheter, blir tillförordnad divisionschef för nyheter och sport, när Anne Lagercrantz lämnar rollen.

Det står också klart att Christina Hill blir programchef för Kultur, underhållning och livsstil. Axel Arnö blir programchef för Samhälle, dokumentär och fakta.

Tidigare har Anna Croneman utsetts till programchef för Drama och film. Petter Bragée får rollen som chef för Barn och ungdom, och Ylva Jonsson Sarri tar rollen som programchef för minoritetsprogrammen.