NRK:s nya strategichef är Jade Josefine Nordahl

Som ledare för strategiavdelningen spelar Nordahl en central roll i att styra NRK på den rätta vägen framåt.

Foto: Ole Kaland/NRK.

Nordahl övertar rollen som strategichef permanent den första oktober, efter att ha varit tillförordnad strategichef i drygt ett år.

Hon konstaterar att kampen om publikens tid och uppmärksamhet är något som alla redaktörsstyrda medier känner av, så även NRK.

”Strategiarbetet är ett centralt handlingsmedel för att säkra att vi når publiken, att vårt innehåll tillhandahåller dem värde och att vi löser det viktiga public service-uppdraget på bästa möjliga sätt framöver. Nu ska vi bygga vidare på det som vi har fått till stånd på strategiområdet i NRK de senaste åren, och fortsätta det spännande arbetet med att hitta svar på morgondagens utmaningar”, säger Jade Josefine Nordahl till NRK.

Hon kommer i sin roll att leda strategiavdelningen i NRK, som utöver enheten för strategiutveckling även består av de fackliga områdena varumärke, tillgänglighet, sporträttigheter mediemångfald och NRK:s innehållsarkiv.