NRK: Tuffa prioriteringar i nästa års budget

Bolaget ska spara 300 miljoner kronor under en undantagsår.

Foto: NRK.

Ledningen i NRK har enats om budgeten för år 2023. Budgeten ska ännu behandlas av styrelsen den 13 december.

Statsbudgeten ger NRK en stram ekonomisk ram för 2023, och det i kombination med onormalt stora pris- och kostnadsökningar har tvingat bolaget till hårda prioriteringar.

”Helt överordnat är statsbudgeten en bekräftelse på att en stark offentligt finansierad public service är viktigt, och att 2023, med den situation världen befinner sig i nu, är ett undantagsår”, säger NRK:s verkställande direktör Vibeke Fürst Haugen.

”Det har varit en utmaning att spara mer än 300 miljoner kronor i nästa års budget. Alla nedskärningar blir gjorda med tanke på hur vi bäst möjligt kan värna om vårt viktiga uppdrag, användarna och NRK:s anseende”, säger Fürst Haugen.

Halvdelen av inbesparingarna rör innehållsproduktionen.

Några nya produktioner senareläggs, det blir bland annat färre planerade drama- och faktaserier.