NRK: Rekord i tillit och använding av bolagets tjänster

År 2021 var ett gott år för public service-media i Norge, visar NRK:s rapporter.

Aldrig tidigare har NRK varit närmare målet om att nå alla i landet. År 2021 använde 92 procent av befolkningen varje dag något av det som bolaget erbjuder.

Det här skriver NRK.

Samtidigt svarar 85 procent av de tillfrågade att de har mycket stor eller ganska stor tillit till NRK – även det rekord.

NRK har nu publicerat såväl årsrapport och rapporten som varje år överräcks till Medietilsynet, en översikt över hur bolaget har skött uppdraget som public service-medietillhandahållare under året.

Dessa och andra rapporter finns att tillgå hos NRK.