Förtroendet för SVT ökar

Den senaste undersökningen från SOM-institutet visar att SVT är det mediebolag i Sverige som har högst förtroende bland befolkningen.

Portrettbilde av SVTs VD Hanna Stjärne med uklar bakgrunn

SVT:s vd Hanna Stjärne. Foto: SVT.

SOM-institutets senaste, årliga undersökning visar att 77 procent av de tillfrågade har högt förtroende för SVT. Det är en ökning med två procentenheter sedan senaste undersökning.

SVT är också det mediebolag i Sverige som har högst förtroende.

”År efter år visar SOM-mätningen att publiken har mycket stort förtroende för SVT. I år är det en toppnotering, SVT ligger högst av alla medieföretag och samhällsinstitutioner. Mätningen bekräftar också det vi har sett i andra undersökningar – det är till SVT publiken i första hand vänder sig i allvarliga nyhetslägen. ska arbeta hårt för att förvalta det höga förtroendet”, säger bolagets vd Hanna Stjärne till SVT.

Även för Sveriges Radio blir det goda siffror: 72 procent säger att de har förtroende för innehållet som bolaget tillhandahåller.

”Högt förtroende och en stor publik är också viktigt för Sveriges Radios unika beredskapsuppdrag. I händelse av fredstida kris eller höjd beredskap är det väsentligt att det finns en upparbetad vana att ta del av utbudet men också ett grundmurat förtroende för att innehållet är opartiskt och oberoende”, skriver SR:s stabschef Gabriel Byström.