Forskning: Public service ger fördelar för demokratin

Starka public service-medier i kombination med en stark kommersiell nyhetsmarknad stimulerar bäst nyhetskonsumtionen bland befolkningen, säger rapport.

Foto: SVT.

Nordicom, centret för medieforskning vid Göteborgs universitet i Sverige, har gett ut en ny forskningsöversikt om public service i Sverige och internationellt.

Tio forskare i journalistik och medievetenskap har bidragit, skriver SVT.

Bidrar så public service-media till bättre informerade medborgare? Ja, säger översikten på bakgrund av 19 studier i ämnet.

”Den forskning som finns visar bland annat att public service har ett större utbud av nyhets- och samhällsprogram än de kommersiella kanalerna. Dessutom har undersökningar visat positiva kunskapseffekter av att se på public service, men inte av att se på kommersiella tv-nyheter”, säger Jesper Strömbäck, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet.

Översikten konstaterar också att förtroendet för public service-medierna i Sverige varit högt och stabilt under de senaste tio åren.

Enligt översikten visar internationell forskning också att kombinationen av stark public service och starka kommersiella nyhetsmedier är den bästa modellen för en högre nyhetskonsumtion.