DR: Tre nya Ramasjang-appar till 4-8-åringarna

Uppdelningen i tre appar enligt temana lär, lek och kreativitet ska göra det enklare för föräldrarna att välja vad barnens skärmtid går till.

DR Ramasjangs nya appar LÆR, LEG och KREA har utvecklats för att erbjuda olika alternativ till vad barnen använder sin skärmtid på.

Utgångspunkten i utvecklingsarbetet har varit resultaten av en spelundersökning som DR gjort i samarbete med DFI (Danskt filminstitut) och Medierådet för barn och unga. Undersökningen visar bland annat att barn i åldern fyra till åtta motiveras av att lära sig nytt.

”Barns primära motivation för att spela är självklart att bli underhållna. Men utifrån vår stora spelundersökning och vår involvering av användarna vet vi också att deras näststörsta motivation är att lära sig något nytt. Därför är vi mycket stolta över att kunna erbjuda nya appar med ett särskilt fokus på lärande genom kreativ lek”, säger Katrine Granholm, redaktör i DR:s Barn & ung-område.

DR vill erbjuda barnen ett tryggt danskt spelutbud och målinriktade appar.

”Spel är en viktig del av barnens vardag – och bland annat därför också en viktig del av DR:s samlade utbud till Ramsjangs målgrupp. De tre nya Ramasjang-apparna lyfter viktiga uppgifter i förhållande till lek, lärande och kreativitet – tre uppgifter som alltid har varit en del av B&U:s DNA”, säger Morten Skov, chef för DR B&U.

Läs mer om de tre nya apparna på DR:s sidor.