DR: Nytt projekt ska stärka barns läslust

”En verden af historier” genomförs som ett samarbete mellan DR och TrygFonden, med en rad samarbetspartner. Utvecklingsarbetet har fått nordiskt stöd genom Nordvision.

Direktören för DR Kultur, Børn og Unge Henrik Bo Nielsen tillsammans med TrygFondens direktör Rie Odsbjerg Werner. Foto: © Kristian Brasen.

”En verden af historier” är ett treårigt projekt som har som mål att stärka barns lust att läsa. På längre sikt ska ökad läslust förbereda barnen för vidare utbildning och göra dem till demokratiska samhällsmedlemmar.

Projektet har fått utvecklingsstöd av nordisk public service genom Nordvision. Därför kommer också resultaten av projektet att delas nordiskt, till gagn för de andra bolagen i Nordvision.

För DR:s del genomförs projektet på tvärs av bolagets plattformar. Det blir även aktiviteter i skolor och på bibliotek runtom i Danmark.

Barnen kommer att testa nya läsmetoder, och tack vare samarbetspartner från forskningsområdet ska även effekterna av de här nya metoderna studeras.

DR Ultra, Ramasjang och Minisjang kommer att producera innehåll som lämpar sig för projektet. Det ska bli undervisningsvideor, fakta, en fiktionsserie, ett digitalt lärouniversum, kreativa spel, och mycket annat.

Henrik Bo Nielsen, direktör för DR:s avdelning för kultur, barn och unga, säger att ambitionen för DR:s engagemang är att utveckla metoder som kan omdefiniera läsbegreppet, så att det även innefattar interaktion med litteraturen genom teknologi som barnen vuxit upp med.

”Läsning är en grundläggande kompetens i vårt samhälle som säkrar att vi kan orientera oss, ta ställning, och förhålla oss kritiskt till den information som möter oss. I DR:s barnutbud samlar vi barnen kring lärorika och roliga upplevelser i en trygg gemenskap med plats för alla. Vi utvecklar barnens fantasi, stärker deras utveckling och självkänsla genom tv, evenemang, spel och undervisning i universumet DR Lær”, säger Henrik Bo Nielsen.

För DR:s del kommer det första innehållet i projektet att dyka upp till hösten.

Nordvisionsstöd för projektet

Projektet “Læselyst” fick i december 2021 ett utvecklingsstöd på 20.000 euro med NRK, UR, Yle och Svenska Yle som partner.