DR: Nytt medieavtal vill göra arkivet mer tillgängligt

Det politiskt förankrade avtalet syftar också till att stärka den danska mediebranschen i konkurrensen med internationella aktörer.

Foto: DR.

Ett nytt brett medieavtal är i hamn i Danmark efter politiska överenskommelser.

”Det är bra att det nu ingåtts ett avtal som är brett politiskt förankrat och som sträcker sig fram till 2026. Det skapar ro i hela den danska mediebranschen och visar på en bred politisk uppbackning av det danska innehållet”, säger DR:s styrelseordförande Marianne Bedsted.

En punkt i det nya avtalet framhåller en önskan om att DR gör en del av sitt arkivmaterial mer tillgängligt för befolkningen på streamingtjänsten DRTV.

”Med avtalet ska vi i ett självständigt universum på DRTV presentera delar av DR:s arkivinnehåll på ett nytt och spännande sätt. Det ska vara ett kuraterat innehåll, där danskarna kan få ett återseende med många av de program och händelser som utgör en viktig del av vår gemensamma kultur och historia”, säger DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn.

Avtalet innehållet också punkter för att stärka dansk innehållsproduktion i kampen med de internationella aktörerna. Här kan nämnas en så kallad streamingskatt, där tjänsterna åläggs att betala minst två procent av sin omsättning i Danmark, under förutsättning att de investerar minst fem procent av sin omsättning i Danmark i danskproducerat innehåll.

Pengar ska också särskilt användas för att stöda produktionen av animerat innehåll på danska.