DR: Ny dramastrategi klar

Färre timmar per år men fler titlar i DR Dramas nya strategi

Fiktionschef Henriette Marienlund. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

Henriette Marienlund är ny fiktionschef i DR sedan den digitala planen för bolaget presenterades hösten 2021.

Hon listar för DR.dk tre orsaker till att det nu utarbetats en ny strategi för DR Drama.

  1. Drama fanns inte beskrivet i den nya digitala planen.
  2. Bolagets dramaavdelning arbetar efter fyraårsplaner, och när en plan närmar sig sitt slut så ska det göras upp en ny, inte minst då såväl marknad som prisnivåer utvecklas i snabb takt.
  3. Som ny chef säger Marienlund att det är upplagt för att hon ser på om det finns behov för förändringar.

Framöver har drama två huvudpositioner: Vuxenfiktion och familjefiktion. DR är redan bra på vuxendrama, medan serier som kan samla familjen ska stärkas, berättar Marienlund.

P3, som nu som varumärke samlar allt innehåll för den unga publiken, får ansvar för det ungdrama som produceras externt. Där DR Drama tidigare stått för internt producerad ungfiktion skapas nu en ny genre, off beat-fiktion.

Hoppet mellan ungserier och A-drama ska bli mindre, och genomslagskraften ska förbättras.

Planen säger att det från år 2024 till 2027 ska produceras 21,5 timmar nytt drama per år, vilket fyra och en halv timme mindre än tidigare.

”Det blir färre timmar, men fler titlar. Det betyder förhoppningsvis att vi oftare kommer i kontakt med danskarna […] I övrigt ska tittarna gärna uppleva den nya strategin genom en större variation, mer vitalitet med off beat och påsken, och att vi är något speciellt”, säger Henriette Marienlund till DR.