DR: Mer nyhetsinnehåll på streaming

Kriget i Ukraina har påskyndat DR:s planer för ett stärkt nyhetsinnehåll på DRTV

Johannes Langkilde i Newsroom på DR. Härifrån sänds nyheterna på streamingstjänsten DRTV. Foto: Lars Møller Hansen/DR.

Klockan sju på morgonen sänds de första nyheterna på DRTV, och sedan följer flera korta uppdateringar under dagen. Därtill sänds längre liveuppdateringar när nyhetsbilden så kräver.

Det här skriver DR.

”Vi är i full gång med att utveckla DR:s samlade digitala nyhetserbjudande, och ibland betyder utvecklingen i världen runtomkring oss att vi blir tvungna att gå fram lite snabbare än vi tänkt oss. Och det gör vi alltså nu som en konsekvens av kriget i Ukraina”, säger Sandy French, DR:s nyhetsdirektör.

Nyheterna får en prioriterad egen plats på toppen av DRTV, och innehållet anpassas till användarnas vanor. Under den kommande tiden ska erfarenheter samlas in, och målet är att DRTV ska vara danskarnas förstahandsval för nyheter på streaming.

Arbetet görs som en del av DR:s senaste plan för digital utveckling.