DR: Målgruppen delaktig i skapandet av ny barnserie

Identifikation med övernaturliga inslag är målgruppens egen beställning.

Bild från inspelningarna. Foto: DR.

Under år 2020 justerade DR:s barnuniversum Ramasjang sin målgrupp, från 3-6-åringarna till ålderskategorin 4-8.

Redaktör Lene Mailund Mikkelsen berättar nu för DR om hur den nya serien ”Vennerne og det grønne lys” kom till i nära samarbete med målguppen, som för den här serien är barn som börjat skolan, det vill säga 6-8-åringarna.

”Vår utmaning var att försöka gå direkt efter de äldsta i Ramasjangs målgrupp – vi kallar dem ’de nya Ramasjangarna’. Och vad kännetecknar dem? De går i skolan i stället för barnträdgården. En väsentlig skillnad är att barn i skolan kliver in i en verklighet med långt färre vuxna… Det bli plötsligt viktigare att kunna klara saker på egen hand och att kunna fungera i en gemenskap”, säger Mailund Mikkelsen.

Serien utspelar sig kring gemenskapen i ett villaområde – en direkt följd av att produktionen tog med målgruppen i arbetet.

”Det visade sig att 74 procent [av målgruppen] bor i hus, villa eller radhuslänga, 35 procent bor i en stad med under 10 000 invånare och 62 procent i en stad med mindre än 50 000 invånare. Det betydde alltså att en stor del av målgruppen bor i ett hus på en väg där det finns andra hus och andra barn. Det gav oss idén att arbeta med gemenskapen på villavägen…”, säger Lene Mailund Mikkelsen.

I kontakten med målgruppen blev det också tydligt att det är viktigt att barnen kan identifiera sig med karaktärerna, och spegla sig i innehållet. Samtidigt skulle det läggas till ett mått av det övernaturliga för att fånga deras intresse.

Serien kan ses på DRTV.