DR: Live-tv visar fortsatt styrka

Den årliga medierapporten från DR Analyse för också fram andra insikter, som att användningen av sociala medier faller, och att podcastlyssnandet fortsätter att öka.

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR.

Medieudviklingen 2023” står klar – rapporten där DR:s analysavdelning redogör för de mest intressanta insikterna från medieåret som gick.

Danskarna lägger fortsatt omkring sju timmar av sin vakna tid på medier varje dag. Här ingår dock att medieanvändningen fördelas ojämnt över åldersgrupperna, och att vi blir allt ”bättre” på att använda flera medier samtidigt.

Tv-mediet står fortsatt starkt – sammantaget står streaming och traditionell tv för 45 procent av tidsanvändningen.

Live-sänd tv utgör fortsatt hälften av det här, trots ett allt bredare utbud av on demand-innehåll.

Ljudinnehållet står för 28 procent. Sociala medier fyller 40 procent hos de 15-24-åriga, medan den siffran faller till 18 procent för hela befolkningen.

Analytikerna kommenterar tv-användningen för DR:

”Det är en summa av många faktorer, men speciellt sportinnehållet ser ut att vara avgörande”, säger de.