DR: Digital omställning leder till 60-70 uppsägningar

Berörda medarbetare ska få besked den 5 september

Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

Under stormöten för avdelningarna Nyheder och Kultur, Børn og Unge i går meddelade DR om sin avsikt att säga upp mellan 60 och 70 medarbetare. De som berörs av omorganiseringen kommer att få besked den 5 september.

Tilltagen kommer som en följd av den plan för digital utveckling som bolaget lanserade senaste år.

Streamingtjänsterna DRTV och DR LYD står i allt hårdare konkurrens med internationella aktörer, och tjänsternas position ska stärkas ordentligt. För det här behöver DR frigöra resurser, meddelar bolaget.

Bolaget pekar också på allt högre utgifter för musikrättigheter och fallande intäkter i indrivningen av gamla medielicensskulder.

Avsikten är att frigöra ett större tvåsiffrigt miljonbelopp räknat i danska kronor.

”Det är helt avgörande att vi investerar mer i DRTV och DR LYD, så att de blir levande och attraktiva digitala ingångar till vårt innehåll […] och det kräver investeringar”, säger generaldirektör Maria Rørbye Rønn.