DR: “Det nya medieavtalet är förnuftigt”

Det nya avtalet ger DR arbetsro, säger styrelseordföranden

Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR.

På lördagen presenterade Danmarks kulturministerium ett nytt medieavtal.

Under de kommande fyra åren får DR:s ekonomi ett tillskott på 100 miljoner danska kronor.

Det nya avtalet är med och skapar arbetsro i DR, säger bolagets styrelseordförande Marianne Bedsted.

“DR har nu ett fundament för att arbeta vidare med kärnuppgiften och föra danskarna samman kring det viktiga. Vår demokrati, vår kultur och de danska gemenskaperna”, säger Bedsted.

Bland annat området barn och unga ska stärkas – ett exempel som nämns är ett nytt ljuduniversum för de unga.

”Det är ett förnuftigt medieavtal, som tillmötesgår en rad av de största utmaningarna som dansk media står inför. Särskilt när det gäller att det ska arbetas aktivt för stärkt demokratisk kontroll med techgiganter. Det är nödvändigt i en tid där internationella streamingtjänster och techgiganter i allt högre grad gör det svårt för danska medier att nå ut med danskt innehåll till danskarna”, säger DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn.

I och med det nya avtalet påläggs streamingtjänster som Netflix att betala ett så kallat ”kulturbidrag” som ska uppgå till sex procent av tjänsternas omsättning i Danmark.