DR blockerar för ChatGPT

DR blockerar för att låta AI-verktyget ChatGPT använda innehållet för att träna robotintelligensen. Anledningen är att bolaget vill skydda rättigheterna i materialet.

Foto: Mohamed Nohassi / Unsplash

Flera stora mediebolag har redan gjort det, härunder CNN, New York Times och BBC. DR gör samma sak, det vill säga blockerar för AI-verktyget ChatGPT att använda bolagets innehåll för att träna AI-verktyget för att förbättra tjänsten.

Modellen går annars ut på att enorma mängder innehåll matas in i verktyget för att träna det på att känna igen språk och kunna leverera bättre tjänster därefter.

Grunden till beslutet handlar om att skydda rätten till innehållet.

”Det här gör vi för att skydda rättigheterna till vårt material. Man kan ju skapa artiklar baserade på våra artiklar, och vi vill försäkra oss om att så inte sker”, säger Anders Kern Boje, underdirektör i DR Nyheder.

Flera kommersiella medier har gått den här vägen också, och enligt teknologikorrespondenten i DR, Henrik Molte, handlar det om att mediekoncernerna antingen vill försäkra sig om att de får betalt för sitt innehåll, eller så att de kan kontrollera användningen av innehållet.

”Medierna är bland annat rädda för att innehållet försvinner in under huven på teknologibolagens maskiner, och att dessa därmed tjänar alla pengar på innehållet, utan att nyhetsmedierna får någon del av det”, kommenterar Molte.