DR: Dessa ämnen orsakar flest raderade kommentarer

Vad är det som frammanar den hårda tonen i sociala medier?

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR.

DR Medieforskning har analyserat kommentarer som skrivits på DR Nyheders Facebooksida mellan september 2019 och augusti 2021. Under den här tiden delades närmare 14 000 inlägg på sidan, som genererade 5,3 miljoner kommentarer från besökarna.

De senaste två åren har särskilt corona-relaterade nyheter fått till stånd mindre vetenskapliga utläggningar.

”Även om mycket tyder på att vrede och frustration kan uttryckas olämpligt genom kommentarer på all möjlig journalistik, så finns det några teman som återkommande är särskilt lättantändliga. I ett försök att identifiera de här temana har vi tittat på de 50 inlägg som har flest raderade kommentarer under perioden”, säger medieforskarna Ea Willumsen och Steven Larsen till DR.

Kommentarerna på DR Nyheder modereras av redaktionen. De ämnen vars inlägg ledde till flest raderade kommentarer är:

  1. Debatt om utlänningar och flyktingar
  2. Corona
  3. Sexuella trakasserier

    Därefter på listan över ämnen som får det att koka över för en del: Så vitt skilda ämnen som lantbruk, hälsoaktivism och omskärningar.