Yle: Stärkt förtroende för bolagets nyheter

Förtroendet för Yles nyhetsförmedling har ökat ytterligare sedan den senaste undersökningen.

Chefredaktör Jouko Jokinen. Foto: Antti Haanpää/Yle.

I en nyligen genomförd enkät, beställd av Yles finska nyhets- och aktualitetsverksamhet, framgår det att 85 procent av de tillfrågade litar på Yles nyheter.

Det här rapporterar Yle om.

Förtroendet är starkt särskilt i åldersgruppen 30-44.

”Det är behov för tillförlitlig journalistik. Ett omvälvande nyhetsår visar på hur stor efterfrågan det finns på nyhetsinnehåll som baserar sig på fakta och granskad information”, säger Jouko Jokinen, chefredaktör för Yles finska nyhets- och aktualitetsverksamhet.

De unga visar på en nyhetstörst på samma sätt som den äldre publiken, konstaterar Jokinen.

”Naturligtvis måste mediehusen lägga mycket arbete på att hitta sådana ämnen som ökar intresset. Kanalerna för att träffa de unga är självklart helt andra än för till exempel min åldersklass”, säger han.

Hela resultatet av undersökningen finns här (på finska).