Forord: Nordisk samarbejde trodsede coronaen

Samarbejdet mellem de nordiske public service-medier blomstrer. Der er masser af drama og fakta-produktioner på vej ud til børn, unge og voksne i de fem nordiske lande med støtte fra Nordvision. Hér følger et hurtigt overblik i billeder og tekst.

Mod alle odds og trods alle Corona-benspænd blev 2020 det næstbedste år i samarbejdets historie, når det gælder antallet af nordiske co-produktioner. Samlet set co-producerede vi over 2200 programepisoder og gennemførte over 260 projekter og tv-serier.

Børnedrama, voksendrama, ungdrama og faktaserier er lige nu de store samarbejdsområder. Strategisk set er det vigtigt, at det indhold vi samarbejder mest om, også er det indhold, partnerne prioriterer højst. Set med de øjne blev 2020 ikke det kriseår, man kunne frygte.

2020 blev det næstbedste år i samarbejdets historie, når det gælder antallet af nordiske co-produktioner”

Et af resultaterne er, at vi sammen styrker det nordiske børne-tv-samarbejde yderligere under arbejdsnavnet Barn14 (B14). Nordisk børne-tv-samarbejde er uden sidestykke i verden, når vi ser på volumen, kvalitet, på deling af indhold, formater, og vidensdeling.

Sammen har vi bedre mulighed for at blive hørt. Det har vi benyttet os af i 2020, hvor DR, NRK, RUV, SVT, SR, UR og Yle sammen gav vores svar på, hvordan vi ser på Europas digitale fremtid. Her har vi bl.a. gjort det klart for EU, at Nordvisionspartnerne ønsker, at de internationale tech-virksomheder skal respektere public service-broadcasternes redaktionelle uafhængighed.

2020 blev også året, hvor alle territorier i Norden blev omfattet af det fællesnordiske public service-samarbejde, da vi kunne byde velkommen til Ålands Radio och TV Ab fra Ålandsøerne som nyt medlem af Nordvision. Øgruppen er en finsk selvstyrende øgruppe med 30.000 indbyggere.

Tak for et godt samarbejde i 2020. Vi ser i spændt forventning frem mod et år, hvor samarbejdet igen kan blomstre frit i hele Norden.


Ordførende for Nordvision og mediedirektør i NRK,
Øyvind Lund

Generalsekretær i Nordvision,
Henrik Hartmann