Velkommen som ny bruker på nordvision.org

Takk for at du har registrert deg som bruker på nordvision.org. Som innlogget bruker er det to ting du kan gjøre:

  1. Registrere prosjekt med tanke på å få en eller flere samprodusenter i prosjektkalenderen eller
  2. Søke om penger i Nordvisionsfondet.

Hvis du trenger mer hjelp til å komme i gang, så les videre.

Slik logger du inn

Uavhengig hva du skal gjøre, må du aller først logge inn. Logg inn-knappen finner du alltid oppe i høyre hjørne.

Du logger inn med ditt brukernavn og ditt passord. Legg merke til at ditt brukernavn kan være noe annet enn din epost-adresse.

Registrere prosjekt i prosjektkalenderen?

Dette er nødvendig for å kunne presentere et prosjekt på et møte med bestillere og lignende.

Nordvisions prosjektkalender

Hva er egentlig prosjektkalenderen?
Prosjektkalenderen er egentlig en database som inneholder en oversikt over alle pågående nordiske samproduksjonsprosjekter, og nye samproduksjonsforslag. Informasjon om ferdigproduserte prosjekter finnes i arkivet.
Hvordan registrerer jeg et prosjekt? 
Først må du logge deg inn og deretter klikker du venstre i menyen og velger “Registrera ny”.

Her får du opp et skjema som du skal fylle ut. Merk: dette er et levende dokument og kan redigeres underveis. Hvis ting endrer seg så er det med andre ord enkelt å rette opp.

Her er en oversikt som forklarer de ulike feltene:
1. Broadcast company:
Hvor jobber du, eller hvilke selskap er det som skal produsere det du skal presenter?
2. Category? Hvilken gruppe skal dette presenteres i? Ung, barn, fakta, kultur, drama osv.
3. Media: Her kan du kun velge TV eller other. Vi jobber med å utvide denne oversikten.
4. Program title: Hva heter prosjektet?
5. Project description: Her skriver du en kort tekst om hva prosjektet handler om (hvis teksten blir for lang så feiler skjemaet. Du kan bruke “Notes” litt lenger ned hvis du har mer på hjertet.
6. Co-producers: Her setter du et klikk på ditt eget bolag/kringkaster/public service broadcaster, resten lar du stå åpne.
7. Development project? Hvis det er et utviklingsprosjekt så klikker du i denne boksen.
8. Format? Hvis det er et format du lager, så klikker du i denne boksen.
9. Number of episodes: Hvor mange episoder lager dere, eller planlegger dere, eller tror du det blir?
10. Duration per episode: Hvor mange minutter inneholder hver episode (cirka)
11. Production period: Når planlegger dere å produsere dette?
12. Deadline for delivery: Når (sånn cirka) planlegger dere å levere dette til samprodusentene?
13. Budget: Estimer hvor stort budsjettet ditt er.
14. Requested funding: Hvor mye må en samproduksjonspartner betale for å bli med på prosjektet? Er du i tvil om dette så spør Nordvisionssekretariatet.
15. Notes: Dette feltet er allerede nevnt, men hvis du har noe du mener er viktig for prosjektet som ikke passer inn i noen av de andre feltene, eller er overskytende tekst fra beskrivelsen, så kan du legge det inn her.
16. Material contact: Hvem er kontaktperson for å få tilgang på materialet, på markedsføringsmateriell osv?
17. Deadline of interest: Sett en dato noen uker etter pitchen. Hvis et land har sagt Prel, så får de en beskjed fra systemet om at det er på tide å bestemme seg før fristen.
18. Publishing plan: Hvis du har en formening om hvordan dere tenker å publisere så legg dette inn her. Brukes oftere nærmere levering enn ved oppstart.
19. Licence period, rights, holdbacks and number of broadcasts: Skriv inn hvilke rettigheter prosjektet har.
20. Broadcast date: Når planlegger dere å publisere dette prosjektet – når har det premiere?
21: Contract: Hvem er ansvarlig hos deg for å lage avtalen og hvem holder kontakten på vegne av ditt selskap?
22. Pitch (video/image): Her har du mulighet til å legge til en video eller eventuelt et bilde, slik at prosjektet blir så tydelig som mulig når du skal presentere. Dette brukes i det vi kaller “Pitch mode”.

Lagre prosjektet, og deretter kan du også legge til vedlegg/vedhæftninger.

Hva er “Pitch Mode”?
Når alle pitcher er digitale kreves det også at all relevant informasjon er så tydelig som mulig, på best mulig måte for dem som skal ta en beslutning og gå inn med penger eller på annen måte forplikte seg.

Vi har derfor utviklet en visning som gjør at beslutningstakerne enkelt kan få et overblikk over nøkkelinformasjon (rettigheter, kostnader etc) og eventuelle klipp og presentasjoner som finnes tilgjengelig. Les mer om hvordan du gjør ditt prosjekt så godt som mulig for Pitch Mode her.
Hvordan redigerer jeg mine projekter?
Innloggede brukere kan redigere sine egne prosjekter under ‘My Profile‘. Kikk under Co-productions – ‘Active co-productions owned by you’. Klikk på redigeringsikonet for å oppdatere prosjektinfo. Hvis du ikke har tilgang til å redigere prosjektet er det mest sannsynlig fordi det ikke er du som har opprettet det. Kontakt NVS for hjelp. 
Når skal prosjektene opdateres?
Prosjektkalenderen skal oppdateres av programgruppenes medlemmer minst to ganger i året – i forkant av programgruppenes møter. I de fleste tilfeller er det forventet at prosjektene oppdateres oftere, slik at samprodusentene til en hver tid har så oppdatert informasjon som mulig. Se møtedatoer her.
Hvor finner jeg informasjon om eldre projekter?
Informasjon om ferdigproduserte prosjekter finner du i arkivet
Jeg får feilmelding når jeg registrerer nye prosjekter, hva gjør jeg? 
– Det er en begrensning på antall bokstaver i tittel-feltet. Er tittelen veldig lang? Prøv med en kortere tittel.
– Husk å sette “interest” som DEF på ditt bolag. 
– Feltet “program description” har en bug for øyeblikket, det betyr at den ikke forteller deg at det er noe feil der. Hvis du får en feil og beskrivelsen er veldig lang, forsøk å ta bort noe tekst (evt lim den inn i notat-feltet).

Søke om penger i Nordvisionsfondet

Hvordan søke penger fra Nordvisionsfondet?

1. Hvem kan søke?
Produsenter i alle Nordvisionsbolagene kan søke om støtte til prosjekter (på tv, radio eller digitale). Det er kun Nordvisionsbolag som kan søke om støtte, men gjerne i samarbeid med en ekstern produsent.
2. Hvordan søker jeg?
Du fyller ut søknadsskjemaet på www.nordvision.org (bak login) og sender det inn. Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Søknaden skal oppfylle de aktuelle krav om prosjekters innhold og finansiering, og ha støtte i eget bolag

Hvis det er et utviklingsprosjekt så skal det også være en bestiller (eller tilsvarende) sitt ønske at dette utvikles, mens hvis det er en samproduksjon så må det være et prosjekt som har blitt bestilt.

Les mer i vår guide: svensk / engelsk.
3. Hvor mye penger kan jeg søke om?
Det kommer an på hva slags støtte du søker:
– Hvis du søker utviklingsstøtte (research & development) så kan du søke om inntil 20.000 Euro.

– Hvis du søker om produksjonsstøtte så kan du som hovedprodusent søke om støtte fra fondet tilsvarende maksimalt 50 % av din egenandel.

Alle former for støtte krever i utgangspunktet at minst et annet Nordvisionsbolag er med som samprodusent. For produksjonsstøtte skal samprodusentbidraget være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandelen kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.
4. Hvordan finner jeg samprodusenter? 
Den vanligste måten å finne samprodusenter fra andre Nordvisionsbolag er ved å sørge for at ditt prosjekt blir pitchet i de relevante programgruppemøter. Her får du en umiddelbar tilbakemelding på prosjektet fra de relevante bestillere. 

For mer informasjon om programgruppemøter og deltakelse, se møtekalender eller kontakt sekretariatet.
5. Når får jeg svar? 
Søknadene behandles på fondsstyremøtet cirka 4 uker etter søknadsfristen og deretter får søkerne direkte beskjed om utfallet.
Søkere som har fått utviklingsstøtte vil få beskjed av Nordvisionssekretariatet sammen med informasjon om kontrakt og utbetalinger av støtten.

Alle tildelinger blir dessuten publisert på http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/utdelade_stoed/
6. Hva skjer når min søknad bevilges støtte? 
Hvis du får innvilget din søknad om utviklingsstøtte får du tilsendt en kontrakt med ytterligere informasjoner av Nordvisionssekretariatet, og kan deretter fakturere for å få utbetalt bevilgningen (100 %). 

Hvis du får innvilget din produksjonsstøttesøknad får du utbetalt første rate (50%) etter anmodning til fondsstyrekontakten i ditt bolag. Andre rate utbetales ved prosjektets ferdigstillelse. 
7. Hvem er fondsstyrekontakt i mitt bolag? 
Nordvisionsfondet ledes av et styre, som vurderer og beslutter hvilke prosjekter som skal tildeles penger, og disse er ansvarlige overfor de fem nordiske public service bolags generaldirektører.
Styrelt har fem medlemmer og velger selv sin ordfører. Nordvisionssekretariatet er ansvarlig for den daglige drift. 

Bolagenes fondsstyrelsesmedlemmer:
DR:      
Julie Lungholt
Saksbehandler: Nikolaj Vitting
NRK:   
Arne Helsingen 
Saksbehandler: Andre Haglund
RUV:   
Birgir Sigfusson
SVT:   
Karin Tideström 
Saksbehandler: Christian Wistrand
Yle:   
Johanna Törn-Mangs (Ordfører)
Ville Vilén (Yle)

Nordvisionssekretariatet er sekretær for fondet.
8. Hva er Nordvisionsfondets søknadsfrister?
Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Du finner også en oversikt over de kommende deadline i vår møtekalender.
9. Hva kreves for å søke om produksjonsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om en ekstern part er ansvarlig for produksjonen eller er å regne som den faktiske hovedprodusent.

Hovedprodusent kan søke om støtte fra fonden tilsvarende maksimalt 50 % av sin egenandel.
I tillegg må man ha med minst et Nordvisionsbolag som samprodusent. Det totale samprodusentbidraget skal være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandel kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.

For eksempel: Hvis man søker om en million kroner fra fonden skal man selv bidra med minimum en millioner, samt bidrag fra minimum et annet Nordvisionsbolag tilsvarende minimum 100.000 (evt. 20.000 fra RUV eller Svenska Yle eller 10.000 fra KNR eller KVF). Både hovedprodusent og samprodusent kan gjerne bidra med mer.
Hvis produksjonen er å regne som en reell samproduksjon, hvor flere bolag deler likt på finansiering eller gjennomføring av produksjonen, kan alle partnere søke som hovedprodusenter i sine nasjonale fond.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.
10. Hva kreves for å søke om utviklingsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionsbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om man samarbeider med en ekstern produsent.

Det er ingen formelle krav til egenandeler for å få utviklingsstøtte, men det skal være minst en nordisk partner med i søknaden og både hovedprodusent og samprodusent skal bidra med midler til prosjektet.
Bidraget kan godt være i form av ressurser, som arbeidstid eller annet. Maksimumsstøtten til utviklingsprosjekt er vanligvis 20.000 EUR.

Nasjonal bestillerinteresse er en forutsetning for å få støtte.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@dr.dk