Standardkontrakt

(Mallarna/skabelonerne non-ficiton & barn uppdaterade 01/2018)

Kontraktmallarna/-skabelonerne är lämpliga för samproduktioner inom fakta, kultur, vetenskap (non-fiction), drama (fiction) och barn. De finns på fyra olika språk: danska, norska, svenska och engelska.

Genreuppdelningen av kontrakten är gjord för att underlätta valet av korrekt kontraktsunderlag.