Yles nya riksomfattande medietjänst fick namnet Yle FOLK

Yle FOLK är en webbaserad tjänst som är öppen för alla. Tjänsten samlar mångsidigt olika internetfenomen samt publicerar finländarnas egna medieinnehåll på webben, i tv och på radio.

Alla finländare kan genom sina egna medieprojekt ansöka om att vara delaktiga i tjänsten. Ett råd bestående av innehållsproducenter och representanter från Yle utreder tillsammans ansökningar och beviljar småskalig finansiering för att uppmuntra nya projekt. Dessutom arbetar finländska innehållsredaktörer med flödets innehåll. Innehållsredaktörernas uppgift är att plocka de mest intressanta inhemska och utländska fenomenen och händelserna till en och samma plattform.

Namnet kom från Björneborg

I oktober öppnar Yle en ny tjänst. Den nya tjänsten fick sitt namn genom en öppen namntävling.

Namnet för Yles nya tjänst valdes genom en allmän tävling som gav upphov till över 400 namnförslag. Inom Yle röstade man fram vinnaren tillsammans med den nya tjänstens medarbetare och innehållsredaktörer. Av tävlingsbidragen valdes namnet Yle FOLK som föreslogs av Björneborgaren Tuomas Pohjola.

”Jag läste i namntävlingens beskrivning att det är användarna och publiken som själva producerar tjänstens innehåll. Namnet anspelar på att det är folket som är skaparna”, berättar namntävlingens vinnare glatt och överraskat då han nås i Björneborg.

Namnet Yle FOLK valdes bland annat för att det är flerspråkigt samtidigt som det fungerar bra på finska.

”Yle FOLK är ett flertydigt och slående namn. Till exempel folkloristik utforskar människors levnadssätt och folkliga tankemönster. Det handlar om att få insikt i ett folkslag. I det här avseendet fungerar namnet utmärkt för vår nya medietjänst”, beskriver Risto Kuulasmaa, utgivningschef för Yles finskspråkiga tv-utbud och Yle Arenan.

Yle FOLK avbröt direktsändning

På lördag kväll direktsände Yle TV2 TubeCon-evenemanget som gick av stapeln på Helsingforsarenan. Direktsändningen avbröts av Yle FOLK:s en minut långa lanseringsvideo i vilken 15 olika finländare presenterar den nya tjänstens namn. Videon finns nu att se på Yle Arenan.

“I Yle FOLK:s lanseringsvideo uppträder 17 finländare som representeras av sina åsikter, sitt kön, sin ålder, sitt ursprung, sin religion, sina övertygelser och sina olika språkliga bakgrunder. Målsättningen för Yle FOLK är att skapa en allmän plattform för en dialog där olika åsikter tas i beaktande. Yttrandefrihet och mångfald är utgångspunkter för Yle FOLK. Ingen lämnas utanför. Yle FOLK tar inte ställning i tvistefrågor utan erbjuder en grund för att mötas och skapa tillsammans. Yle FOLK är ett diskussionsforum som upprätthålls av Yle och som inte tar ställning för någon ideologisk riktning. Yle FOLK vill för sin egen del visa vägen för öppenhet och mångfald”, beskriver Risto Kuulasmaa.

Yle FOLK startar i oktober

Yle FOLK inleder sin verksamhet den 2 oktober. Tills dess kan man föreslå innehåll, ansöka om att bli innehållsredaktör eller vara med och planera en logo för FOLK på adressen yle.fi/folk.