YLE vil forære indhold væk

Men kun til samarbejdspartnere, der også sigter mod folkelig oplysning.

Af Ib Keld Jensen

Pålidelig og uafhængig. Og med et rigt facetteret og flerkulturelt billede af verden, som er med til at berige finnernes liv. Det er YLEs sikre kendetegn, sådan ser bolaget også sig selv.

Indholdet er næsten udelukkende distribueret på egne platforme, og på denmåde ligner YLE de øvrige bolag i Nordvision.

Men nu tager YLE et skridt væk fra den velbetrådte sti. En ny strategi åbner op for at dele indhold ud til samarbejdspartnere i bred forstand.

Selv kalder YLE ‘strategien til at skabe nye muligheder’, og den forudsætter i følge det finske bolag, at den samarbejdsindrettede arbejdskultur udvides, så den strækker sig ud over bolaget. YLE er med andre ord klar til at dele indhold med andre distributionskanaler, så længe distributørerne medvirker til almen folkelig oplysning og andre af YLE’s public service-forpligtelser.

– En åben og samarbejdsrettet arbejdskultur er et grundlæggende udgangspunkt for at skabe nye muligheder, lyder en af begrundelserne for YLEs skridt.

Og de nye muligheder skal gerne føre til, at alle finner får adgang til YLE’s programindhold i forskellige hverdagssituationer, uden at det koster ekstra for YLE, eller i hvert fald sådan så ekstraomkostningerne bliver meget små. For det gælder om fortsat at koncentrere indsats og dermed ressourcer om indholdsproduktionen, fremgår det af bolagets strategipapir.

Ikke et tag-selv bord

Blandt mulige samarbejdsparter nævner YLE selv medieselskaber, teleselskaber, uafhængige produktionsselskaber, læreanstalter og parter inden for den offentlige forvaltning. Men der bliver ikke tale om et tag-selv bord, hvor samarbejdspartnerne bare kan forsyne sig og så gøre, hvad de vil.

YLEs pålidelighed og uafhængighed skal garanteres i alt samarbejde, og det er YLE, der selv afgør og har ansvaret for sit programindhold og for beslutninger om offentliggørelse. Der bliver heller ikke produceret særligt eller skræddersyet indhold til samarbejdspartnerne.

YLE afgør hvilket materiale samarbejdspartnerne skal have adgang til, og hvis samarbejdspartnerne får penge udefra til produktion, skal finansieringsplanen godkendes af YLE, der også betinger sig at ophavsretten varetages.

Når alle formaliteter er på plads blander YLE sig til gengæld ikke i selve produktionen.

Når først YLE har givet grønt lys, kan materialet frit videreudvikles, skriver bolaget.