YLE till samarbete med kommersiella bolag

Yle vill förhandla med kommersiella bolag om samarbete. I en intervju i Helsingin Sanomat säger YLEs vd Mikael Jungner att bolaget redan för överläggningar om olika slag av samarbete med MTV3, Fyran, Elisa och många andra.

YLE-vd Mikael Jungner vill intensifiera samarbetet med kommersiella företag. Samarbetet syftar på tre saker: tittarna får ett större utbud, de kommersiella företagen får mer att erbjuda, och YLEs program får fler tittare.

YLE avser att inom kort öppna sitt enorma ljudarkiv för allmänheten och för andra företag, gratis. – Om finska medier inte samarbetar kan det gå illa för både finskhet och för medier, resonerar Mikael Jungner til Helsingin Sanomat.

Jungner avslöjar inte om samarbetet till exempel handlar om samköp av dyra program eller idrottstävlingar.

Jungner är också beredd att ge Yles egna program gratis till kommersiella bolag, till exempel mobilföretag. Det här skulle gälla program som Yle har upphovsrätten till. Yle kommer enligt Jungner inte att själv utveckla till exempel mobil-tv.

– I framtiden fokuserar vi allt mer på produktion av innehåll, säger han till Helsingin Sanomat.