Yle samarbetar strategiskt om öppna datalösningar

Yle satsar på större samarbete med utomstånde webbutvecklare för att skapa nya kreativa lösningar för hur man kan använda öppen information.

I våras gick Yle in för en webbvision som också innebär aktivt samarbete med olika utvecklargemenskaper utanför bolaget. I oktober samlar bolaget tillsammans med samarbetspartners utvecklare för att skapa nya idéer för hur öppen trafikdata kan användas innovativt.

– ­Det här är ett utmärkt tillfälle för utomstående att bekanta sig med Yle och bolagets planer, samt för oss att skapa nätverk med webbutvecklare utanför Yle, säger Yles chef för internetutveckling Sami Kallinen.

Yles strategichef  Tuija Aalto ser detta som en möjliget att till exempel utveckla mobilradio som ett medel att förmedla trafikinformation.

–  Det blir intressant att se om utvecklargemenskapen blir intresserad av att försöka kombinera radions direktsändning med tillgänglig öppen information om trafiken. Det kunde bli en helhet som på ett helt nytt sätt tjänar en användare som rör sig i stadsmiljö och lyssnar till radio i en smarttelefon, säger hon.

Läs mer på Yles webbsida (på finska)