Yle och NRK i samarbete kring avslöjande om högerradikala miljöer

Knappa resurser och stressade journalister är vardag på många redaktioner. Samarbete och delat material kan minska på belastningen. I bästa fall leder samarbetet till slutprodukter som är anpassade för den egna publiken. Så också i ett samarbete mellan Yle och NRK.

Michaela von Kügelgen 

I ett och ett halv år levde Ylejournalisten Marko Hietikko något som kunde liknas vid ett agentliv. I flera omgångar under den perioden intervjuade han den numera avhoppade nazistledaren Esa Holappa – men ingen skulle få veta att han gjorde det. Alla möten ordnades på hotell.

”Det är som en agenthistoria, vi gick olika vägar in och tog hissen till olika våningar. Sedan hade vi heldagssessioner som resulterade i 150 sidor utskriven intervju. Det här är en av de grundligaste researchprocesser jag varit med om”, säger Hietikko.

Under processen jobbade Hietikko i samarbete med NRK:s tv-program Brennpunkt. Han säger att han redan från tidigare hade goda erfarenheter av att samarbeta med NRK.

”Vi jobbade med lika villkor och NRK har alltid varit öppna för samarbete. Det här var en verklig samproduktion med redaktionellt samarbete.”

Samarbetet mellan Yle och NRK har tilldelats produktionsstöd från Nordvisionsfonden. Också Ståle Hansen från NRK är nöjd med samarbetet.

”Det har varit en fin och obyråkratisk upplevelse. Högerextremismen har alltid varit pan-nordisk och har blivit det än mer under de senaste åren. Då är det avgörande att vi drar nytta av varandras kunskaper och research över landsgränserna”, säger Hansen.

 

Tillgång till varandras material, egna versioner

Marko Hietikko kallar samarbetet kring extremistprojektet för ett reellt samarbete – det handlade om mer än om en gemensam projektplan.

”Vi hade tillgång till varandras material, men gjorde egna versioner av allt. Det är det mest fruktbara samarbetet tycker jag. NRK håller på med ett längre projekt som lyfter upp olika extremistaspekter, min del handlade om en punktsatsning”, berättar Marko Hietikko.

Punktsatsningen resulterade i fyra webbartiklar varav en del också översattes till finska och engelska internt inom Yle.

”När jag var klar gav jag hela paketet till NRK och sa: gör vad ni vill.”

Enligt Ståle Hansen möjliggör kontakten till övriga redaktioner också att arbetet pågår så gott som hela tiden.

”Vår del av projektet är ännu i researchfasen, men när vi jobbar parallellt på det här sättet sker det aktiv research i minst ett av länderna. Det betyder att någon alltid är uppdaterad gällande den senaste utvecklingen”, säger Hansen.

Via samarbetet har det också blivit tydligt att problemen är liknande i hela Norden.

”Radikalisering och extremism är att av de områden där vi har många gemensamma problem just nu. Extremism kommer att vara ett viktigt tema för oss i NRK de kommande åren, så vi kommer att ha stor nytta av den här typen av samarbete”, säger Hansen.

 

Riktiga möten är viktiga

Fastän samarbetet är viktigt och kan leda till goda resultat behöver det inte betyda att slutprodukten är den samma i de olika länderna. Enligt Marko Hietikko leder reella samarbeten till rätt produkt för rätt publik. Man kan så klart köpa ett svenskt program och visa det i finsk tv, men det kan sitta illa i och med att nyanseringen eller vinklingen kan bli fel.

”Alla brottas med samma resursproblem så det är onödigt att alla hundra mediehus åker till Panama (med syftning på Panamapappren), i stället kan en grupp som representerar alla åka”, kommenterar Hietikko och berömmer det internationella samarbetet kring Panamapappren.

En viktig del av samarbetet handlar om att journalisterna träffas och diskuterar tillsammans – det är då ett samarbete verkligen föds.

”Som vanligt är det de personliga kontakterna som man knyter mellan organisationerna som är det viktigaste”, säger Ståle Hansen.

 

Krävs bättre tekniska lösningar

Marko Hietikko talar varmt om ett fritt utbyte av poolat material som kan leda till nationellt och lokalt anpassade artiklar och inslag.

”Jag hoppas att vi kan öka den typen av samarbete, det verkar som om förståelsen och intresset för det har ökat runt om i Norden. Just nu är jag till exempel inblandad i tre olika samarbetsprojekt.”

Ett nästa steg, för att fördjupa samarbetet ytterligare mellan de olika Nordvisionbolagen, är att förbättra de tekniska plattformarna. Till exempel med arbetet kring Panamapappren upprättades en särskild server av SVT. 

”I den bästa av världar skulle det finnas en klarare nordisk infrastruktur med säkra servrar för gemensamt material. Till exempel en kryptad server skulle främja samarbetet”, säger Marko Hietikko.