Yallahrup Færgeby

I disse dager ferdigstilles produksjonen av ‘Yallahrup Færgeby’, ”integrasjons-kalenderen” som DR, NRK og SVT samproduserer i høst.

Et dansk-svensk team har i tre uker produsert den satiriske dukkeserien som vil sendes som en julekalender for de voksne. Yallahrup Færgeby er en reell samproduksjon som er delfinansiert av Nordvisionsfonden og hvor deler av produksjonen har vært delt mellom DR og SVT.

Forløsende satire

– Yallarup Færgeby er en fortelling om hvordan det er å være ungdom, ville ha kjæreste og være populær – når man bor i en helt vanlig skandinavisk forstad, forteller prosjektleder Bjarke Ahlstrand. Og samtidig er serien en satire over det velmenende hykleriet i de skandinaviske integrasjonsprosjekt.

I Yallahrup Færgeby – en parodi på den danske julekalender Jullerup Færgeby fra 1974 – er det ’ny-danskere’ som befolker småbyuniverset og er seriens helter.

De danske karakterer er enten alkoholikere og pushere – eller som skrudde versjoner av det etablerte Danmark: en sinnslidende skolebiblotekar og en smårasistisk skoleinspektør.

– Den grove humor vil kunne støte noen, men prosjektets potensiale ligger i at humoren også kan virke forløsende, sier Bjarke. Det er innvandrerne er seernes identifikasjonspunkt i serien og som representerer ’fornuften’.

Yallahrup på skandinavisk

Serien vil versjoneres til de tre skandinaviske språk og Bjarke tror satiren vil fungere uavhengig av de danske referanser. – Enkelte symboler, som danske metroskilt og lignende, har blitt mer nøytrale så serien ikke skal føles dansk. Men langt viktigere tror vi at seriens tematikk er relevant for alle de skandinaviske land og at humoren vil kunne gi en nye innfallsvinkler til denne.

– Når det gjelder arbeidsform vil en en reell samproduksjon alltid medføre medarbeid, sier Bjarke, spesielt når flere parter deler opp produksjonen mellom seg. – Selv om det er en reell samproduksjon er det viktig at den som tar størstedelen av arbeidet får et klart mandat til å ta avgjørelser underveis – og at det ikke er noen tvil mellom partene om hvem som skal gjøre hva – og når. 

Det er også viktig med klar bestillergodkjennelse og planlegging, slik at man kan sikre seg en viss samtidighet i utsendelsene i de enkelte land, mener Bjarke. – Det er planer om et webunivers knyttet til Yallahrup Færgeby, men dette er vanskelig å gjøre skandinavisk siden det ser ut som at serien vil sendes på forskjellig tidspunkt i Sverige og Norge.

Se Yallahrup Færgeby trailer