Webben är vår utmaning

Johanna Hultman, webbredaktör på UR og medlem av KINKS, Nordvisions webbeställare, tänker till om webb och utbildning.

’’2000-talets lärande – en utmaning för Public service’’ var titeln på det föredrag som Stephen Heppell höll på PS-dagen i Stockholm den 14 februari.

Heppells budskap till de som vill lyssna, är att Public service och lärandet kommer uppleva en kris inom kort om bolagen inte ser till att befinna sig på de nya kommunikationsteknologiska plattformar, där många unga (och vuxna) spenderar mycket tid.

Utmaning for traditionella tv-bolag

Webben är framtidens plattform för utbildningstjänster, enligt många. Vad innebär det här för traditionella tv-bolag där webben alltid har kommit i andra hand?

Webben ger nya möjligheter för public service-bolagen att uppfylla de politiska kraven på att tillhandahålla utbildningsproduktioner och samtidigt skapa innehåll med fler dimensioner än traditionell tv och radio, såsom spel, rikt bakgrundsmaterial och interaktivitet.

Public Service och lärande på nya plattformar

Vi befinner oss i en spännande tid där utvecklingen går snabbt framåt. Det skapas förväntningar. Barn som växer upp idag vill att man lyssnar på dem, de vill känna att de bidrar med något och de förväntar sig att vi vuxna ska vara på samma nivå som dem.

Det skapar problem för till exempel lärare som ska undervisa barnen. Barnens kunskap om ny teknik överstiger många gånger lärarnas. Barnen hittar mängder av nya sätt att kommunicera på, men de vuxna hänger inte med. Vi måste se fördelarna med den nya tekniken och inte uppleva den som ett hot.

Google, eBay, Facebook, MySpace med flera, är plattformar som många av oss använder dagligen. Men var syns public service? Med sjunkande tittar- och lyssnarsiffror i yngre målgrupper, borde inte public service-bolagen vara mer angelägna om att hitta nya sätt att nå ut till sin publik?

URs satsning på webben

På UR:s webbplats ur.se kan man läsa: ’’Med hjälp av modernast tänkbara teknik ska dagens och framtidens UR-utbud och UR:s personal utvecklas i nära samarbete och ständig dialog med användarna.’’ Det här låter ju bra, men tillämpas detta verkligen i praktiken? Det räcker inte heller med att säga ’’vi tänker webb från början’’.

Det måste satsas rejält! Annars kommer vi att bli överkörda av dem som har insett hur man tar tätpositionen. Lyssna mer på dem som ska använda utbildningsproduktionerna – inte bara lärare utan barn, unga och vuxna också.

Vilka tips kan de ge om hur vi kan utnyttja webbens potential? Vi måste fördela våra resurser annorlunda. Vi måste ta plats på plattformarna. Varför inte utnyttja våra egna resurser och samarbeta mer inom de nordiska bolagen? Vi borde till exempel bli bättre på att lära av varandras misstag/försök/succéer.

Mer informasjon: Stephen Heppel på Public Service Dagen i Stockholm.

Foto av Johanna Hultman: Per-Arne Sternlind/UR