Vilket innehåll på vilken plattform? – en fråga för nordiskt publiceringshack

Den 22 och 23 maj bjöd SVT in de nordiska public service-bolagen till ett så kallat ”publicerings-hack” för att utbyta erfarenheter kring hur de arbetar med publiceringar.

Medarbetare från de nordiska bolagen dryftade publiceringsfrågor tillsammans i Stockholm. Foto: Henrik Hartmann.

“Syftet är att utbyta erfarenheter kring hur man arbetar med publiceringar och exponeringar på olika sätt. Vad fungerar bäst och på vilken plattform? Här delar vi med oss av olika erfarenheter och exempel på vad som fungerat mer eller mindre bra”, säger Susanna Balsvik, planeringschef på SVT Kanal & Tablå.

Seminariet är det andra i ordningen. Förra året sågs bolagen hos NRK och i år arrangerades seminariet av SVT i Stockholm med deltagare från NRK (Norge), DR (Danmark), YLE (Finland) och RÚV (Island).


Möten och inspiration

“Nordvision-samarbetet är ju redan omfattande när det gäller konkret programinnehåll, men de senaste åren har samarbetet även utvecklats när det gäller de strategiska riktningarna, där vi kan dela viktig kunskap kring det nya digitala landskapet. Och här är det väldigt spännande att se vilken nytta det ger för de som arbetar med publiceringar i de nordiska bolagen att kunna mötas, inspireras och knyta kontakter bolagen emellan”, säger Henrik Hartmann, generalsekreterare för Nordvision.
 


Ett 50-tal deltagare från SVT, NRK, DR, YLE och RÚV deltog i seminariet som blandade dragningar med diskussioner och workshops. Foto: Charlotta Lambertz, SVT.

Det är bra att få möjlighet att träffa medarbetare från de andra bolagen för att både kunna hitta och jämföra likheter som skillnader, konstaterar Susanna Balsvik.

“Under seminariedagarna har vi haft av en blandning av dragningar och workshops och i år har vi inriktat oss speciellt mot digital publicering. Det är bra att träffa medarbetare från de andra bolagen och kunna jämföra såväl likheter som olikheter. Tillsammans så lär vi av varandra”, säger hon.