Vårens ansökningar till Nordvisionsfonden

Den sjunde maj var det sista ansökningsdag för projekt som vill ha stöd ur Nordvisionsfonden.

Foto: Iryna Tysiak / Unsplash.

Vårens ansökningsrunda lockade sammanlagt 19 projekt att ansöka om produktionsstöd.

Därtill ansökte sex projekt om utvecklingsstöd.

I tillägg till dessa kommer också de tio projekt som under vårens pitchmöten tilldelats sammanlagt 137 000 euro i utvecklingsstöd. Dessa projekt har pitchats i grupperna fakta, kultur, barn och ung.

Den 27 maj sammanträder styrelsen för Nordvisionsfonden för att ta beslut om ansökningarna. Kort därefter kommer besked om hur vårens stöd fördelas.