Utviklingspenger til Ung-prosjekter

Som et forsøk på å få til økt samarbeid i Ung-sjangeren, har Nordvisionsfondets styre besluttet å tildele Ung-bestillerne 400.000 DKK (53.000 Euro) i årlig desentral research- og utviklingsstøtte (R&U støtte).

Pengene skal brukes til å utvikle nordiske samarbeid og prosjekter for målgruppen som er definert som «unge voksne som ikke har barn». I denne sammenhengen er det 15-25-åringer, og prosjektene må komme minst to bolag til gode.