Utveksling av webprosjekter

– Vi mangler fora for utveksling av programrelaterte websatsninger, sier Magne Hansen fra NRK.

Han arbeider i webredaksjonen til NRKs faktaavdeling og har de siste årene arbeidet med å skape norske versjoner av Asylspillet og websidene til Nordiske Mann.

– Begge disse satsningene fant vi ganske tilfeldig, forteller Magne. Nordiske mann er et Nordvisionsprosjekt, men websidene ble utviklet av DR for de danske brukerne. Det var en av NRKs folk som tipset om websidene, som så ble oversatt til norsk før programmet sendes på NRK høsten 2006.

Asylspillet fant vi gjennom tilfeldig surfing på SVTs websider, sier Magne. – Det er jo utrolig at det finnes så bra materiell som vi i prinsippet kan utveksle, men at vi ikke har noe sikkerhetsnett for å fange det opp i programsamarbeidet.

Mens innholdet i tjenestene fra SVT og DR ble utvekslet, i tråd med Nordvisionsprinsippene, støtte NRK på problemer med implementering av tjenestene. – Å oversette et spill eller en webside er mye enklere når det er planlagt fra starten av, sier Magne, så kan man legge til rette for versjonering fra starten.

For å få versjonert Asylspillet behøvde vi et norsk program å knytte prosjektet til. I tillegg var vi avhengig av fleksibilitet hos sjefsredaksjonen for å få gjort arbeidet utenom de faste bestillingene. Vi måtte også betale de eksterne svenske utviklerne for tilretteleggingen av den norske versjonen, og selv måtte vi utarbeide nytt redaksjonelt materiell for å skape en korrekt norsk kontekst.

Alt som alt er dette en fantastisk måte å få utnyttet det nordiske materialet på og for oss å få godt innhold for en liten investering, sier Magne – jeg ville bare ønske at det ble enklere å finne gode prosjekter tidligere. 

Programrelaterte webprosjekter

Det er både fordeler og ulemper med at webinnhold blir knyttet til konkrete programmer: eksponering på tv når et langt større publikum og selv om Asylspillet ikke ble profilert på skjermen fører koblingen til programmet til at man på web når den riktige målgruppen.

Samtidig kan det være en ulempe: Utviklingen av Asylspillet 2.0, for eksempel, var planlagt som en samproduksjon mellom SVT og NRK, og hadde fått støtte fra Nordvisionsfonden. Men når Faktum nedlegges på SVT så forsvinner også infrastrukturen bak initiativet, og prosjektet nedlegges.

– Å få kontakten med de svenske utviklerne har uansett vært nyttig, sier Magne, og vi håper å kunne arrangere workshops for å skape nye prosjekter. Et forum eller møteplasser for oss som arbeider med web på programnivå hadde kunnet hjelpe oss med å samarbeide ytterligere. Som en start kunne jeg ønske meg en helt konkret liste med oversikt over de som arbeider med web i de ulike bolagene på Nordvisions webside.

– Jeg ville gjerne sett at vi sammen ble gode på web i de nordiske bolagene og skapte innhold som brukte webens potensiale mer aktivt, sier Magne.