Utveckling från idé till färdigt koncept

Ett projekt kan utvecklas från idé till färdigt koncept på många olika sätt. Ett av exemplen är Kraft x arm som vid faktapitchen i Helsingfors fick ett ja av beställarna och nu utvecklats till ett projektförslag som återpitchas under namnet Comeback vid nästa faktapitch i Malmö.

Det norska projektet fick alltså stöd vid pitchen i Helsingfors i april och efter en del research och utveckling valde man att gå vidare med själva utvecklingen i en nordisk workshop där journalister från både Svenska Yle och DR deltog i NRK Trøndelags regi i början på oktober.

Tanken bakom det var att workshopen var att konceptet redan från första början skulle få en pannordisk prägel och inte utvecklas till ett helnorskt projekt. Det här ökar givetvis chanserna att programmet senare också kan få liv på de andra nordiska skärmarna.

Deltagarna i workshopen mottog projektbeskrivelsen på förhand och de tyckte om det som de såg av projektet. Då workshopen inleddes fick redaktionen bakom projektet genomgått vad som var bra med idéen och vad de måste jobba vidare med.

-Det blev två väldigt konstruktiva dagar och vi tror att vi har utvecklat ett koncept som kan fungera i de flesta länder med en kommersiell idrottsrörelse, säger Ida Kvissel på NRK.

Comeback – ny titel efter flera stadier

Projektet har genomgått flera stadier. Det visar att hårt arbete gör att en programidé blir bättre och bättre för var gång, konstaterar Kvissel. Tomas Lind från Svenska Yle ansåg att det var bra att projektet var tydligt redan före den sista workshopen, berättar hon. Och just det med erkänsla för själva idéen är väldigt viktigt.

– Det gav oss extra självförtroende att också andra än vi som varit med och utvecklat projektet i de två första vändorna trodde på idén. Vi kunde gå vidare med den utgångspunkten. Under de två dagarna lyckades vi skapa ett ännu tydligare program, en tydligare premiss, en tydligare struktur och en ännu bättre titel, Comeback, säger Ida Kvissel.

Det har också varit lärorikt att få input på ekonomin från de andra bolagen. Gemensamt har gruppen funderat över vilka element som kan utvecklas gemensamt för flere producenter av programmet och som därmed kan bidra till att hålla kostnaderna nere för de enskilda bolagen.

– Det ska bli spännande att se hur Comeback tas emot av de nordiska beställarna i Malmö, avslutar Ida Kvissel.