Två inspirerande dagar i Köpenhamn

Höstens Nordvision Inspiration & Pitch är ett avklarat kapitel. Omkring 75 producenter, beställare och redaktörer träffades i DR Byen för att inspireras och för att pitcha program. Mer info om de beslut beställarna tog följer inom kort.