TV-publisering i en ny tid

I mars har cirka 40 mennesker som jobber med publisering hos de nordiske kringkasterne, hatt en samling for å dele sine erfaringer om publisering. Denne gang var det NRK som tok initiativ til å invitere sine nordiske kollegaer til Oslo for to dager med foredrag, diskusjoner og workshops. Temaet for samlingen var «TV-publisering i en ny tid».

Av: Linda Reistad, NRK

Folks medievaner endres hurtig, og vi er nødt til å følge med dersom vi skal fortsette å være viktige og relevante også i fremtiden. Dog gjør disse endringene arbeidet med publisering og markedsføring mer komplekst enn tidligere. Dette er en virkelighet som alle selskapene har til felles, men alle har forskjellige måter å møte dem på.

TV-sjef Arne Helsingen en av de som har tatt initiativ til samlingen i Oslo.

– Vi har gjennom disse to dagene identifisert flere områder hvor vi kan lære av hverandre, siden vi er gode på ulike områder. Det gir grunn til optimisme, sier han.

Tilgjengelighet og rettigheter
En innsikt som kom frem under samlingen var at det er et stort behov for å ha lange rettigheter på TV-innholdet.

– Folk vil ha mulighet for å se det de ønsker, når de vil. Vi må gjøre det mulig for de å gjøre det, gjennom å ha lange rettigheter på innholdet vårt, sier Arne.

Vi må være raske
Petri Jauhiainen er publiseringssjef i Yle, og han er imponert over hva NRK har fått til på streamingplattformen sin og gleder seg til økt samarbeid mellom Yle og NRK på det området. Han understreker også hvor viktig det er at vi er raske i utviklingen av plattformene våre. Her trekker han frem arbeidet som NRK har gjort med streamingplattformen sin.

– Vi må sette denne utviklings- og journalistiske tilnærmingen sammen, for å unngå at de deles og skilles. Det er utrolig mange flinke folk som jobber med dette, og de har mye kunnskap og innsikt om disse tingene. Derfor er det viktig at de får møtes oftere, sier han.

– Utfordringene har vi til felles: Hvordan vi organiserer, hvordan planlegger og styrer vi lineær TV. Vi tester og vi lærer nye metoder, og vi må gjøre det i samme raske tempo som menneskers medievaner utvikler seg på. Selv om vi kanskje ikke får et endelig svar på hva som virker, så må vi prøve å se hva som fungerer best akkurat nå, fortsetter han.

Samarbeid gjør oss sterkere
– Grunnmuren til samarbeidet i Nordvisjon er: «Vi deler det vi eier». Det gjelder også innsikt og «beste praksis». Vi samarbeider på stadig flere områder og ser stor verdi i deling av innhold og kunnskap, sier Arne.

– Jeg er veldig fornøyd med disse to dagene. Disse møtene gir oss smidigheten til å kunne samarbeide litt tettere i mindre grupper innimellom disse møtene som jeg håper kommer til å skje hvert år, legger han til.

Også Petri synes at samarbeidet er en viktig suksessfaktor i tiden fremover.

Siden vi alle har samme utfordring så det blir helt naturlig å tenke at vi kan lære av hverandre gjennom å dele disse erfaringene og gjøre ting sammen. Sammen skaper vi en sterkere kraft i tiden fremover, sier han.