Tredje bedste resultat nogensinde

3.829 programmer, – så stort blev det samlet udbyttet af det nordiske samarbejde i 2012. Det gør 2012 til det tredje bedste år nogensinde målt i antallet af programmer, som NV bolagene har samproduceret og udvekslet.

af Henrik Hartmann

Målt på antallet af færdige samproduktioner i 2012 er programgrupperne; børn (381 programmer), drama (296 programmer) og undervisning (226 programmer) stadig de mest samproducerende genregrupper i Nordvisionssamarbejdet. Når det gælder antallet af nye idéer / samproduktionsforslag, blev den nye kulturgruppe en af de mest aktive målt på antallet af pitch, med 25 nye programforslag i 2012, og den programgruppe med flest projekter i projektkalenderen, nemlig 32. Det er interessant at se, hvordan den nye kulturgruppe med et hav af nye kultur idéer hurtig har fået gang i et udbytterigt samarbejde.

2012 blev også året hvor det Nordvisionsfondsstøttede faktaformat fra NRK, ”Teenage Boss” – blev sat i produktion i både DR og YLE, – og det blev året hvor Nordvision gennemførte den tredje faktaformatkonkurrence. 7 stærke nordiske format ideer var nomineret til pitch i oktober. Her blev der uddelt midler til tre projekter, hvor SVT´s forslag ”Overleverne” (Bengt Strömbro fra SVT i Umeå) fik 1. pladsen. Det tætte samarbejde mellem de nordiske faktabestillere og bolagenes faktaproducenter udvikler sig stadig mere frugtbart, med mange nye spændende programserier og public service formater.

Også i børnegruppen blev 2012 gennembruddet for tre nye formater over landegrænser nemlig; ”Labyrinten”, ”Mini mello” og ”Amigo Grande”. Det tidligere fælles nordiske børneformat Amigo er blevet Amigo Grande, som NRK har videreudviklet og som nu SVT sætter i produktion. Labyrinten, udviklet for Nordvisionsfonds midler af SVT, bliver nu en SVT – NRK ”back to back” produktion i Stockholm. Minimello udviklet af SVT, bliver nu sat i produktion i NRK og muligvis i DR. 

Antallet af Nordvisionsfondsstøttet udviklingsprojekter i 2012 blev i øvrigt det største nogensinde i samarbejdets historie. Samlet set blev 27 projekter tildelt udviklingsstøtte.

Nordvisions årsrapport 2012 udkommer medio marts 2013 og bliver fremsendt til alle, som er registrerede modtagere af Nordvisions nyhedsbrev.

Nordvision i tal 2012

3.829 programmer i alt /
3.829 programs in total

1.077 samproduktionsprogrammer /
1.077 co-production programs

2.752 udvekslingsprogrammer /
2.752 exchanged programs

133 nye samproduktionsforslag /
133 new co-production proposals

142 igangværende samproduktioner /
142 co-productions in production

45 afsluttede samproduktioner /
45 completed co-productions

60 samproduktionsprojekter fik støtte fra Nordvisionsfonden /
60 co-production projects received Nordvision Fund support

27 udviklingsprojekter fik R&U-støtte fra Nordvisionsfonden /
27 projects received development support from the Nordvision Fund