Tre segrare i faktakonkurrancen

När Nordvisions formatkonkurrence om att hitta det bästa nya faktaprogrammet korades inte en vinnare – utan tre. Prissumman delades mellan svensk överlevnad, dansk död och brev hem från Sverige.

av Håkan Thörn

Efter att NRK med hjälp av Nordvision utvecklat formatet Teenage Boss, och nu utvecklat en pilot till ett nytt format Bör de gifte sig utlyste Nordvision en formatkonkurrence för att hitta ett nytt nordiskt faktaformat
 
– Många Public Service-medier vill stärka sin interna programutveckling överhuvudtaget för att bli mer oberoende av internationella format och skapa särskilda Public Service-format. Så det är Nordvisions uppgift att stötta den här processen, och det gör vi genom det här konkreta initiativet att anordna en tävling, där vi kan dela på kostnaderna för programutvecklingen, säger Nordvisions Generalsekreterare Henrik Hartmann.

26 bidrag kom in och sju stycken gick vidare till att presenteras på Faktapitchen i Malmö den 24 oktober. 200.000 Danska Kronor till fortsatt utveckling stod på spel till vinnaren – som alltså blev tre olika program. Överlevaren (SVT), Design dit eftermaele (DR) och Brevet hem (SVT).
 
– Det blev tre vinnare för att det var så många riktigt bra och genomarbetade idéer. Vi utökade dessutom det utdelade beloppet till 300.000 Danska Kronor, berättar Henrik Hartmann.
 
I SVT:s förslag Överlevaren vill man flytta Robinson till den nordiska vildmarken, men slippa prat om pakter och socialt spel.

– Vi har sett överlevarprogram tidigare. Men där vinner inte den bästa överlevaren, utan den som hanterar det sociala spelet bäst. Vi vill fokusera på överlevnad, och samtidigt lära publiken.

Folk vet om att man kan äta palmhjärta, men inte om rötterna i de svenska skogarna, säger Bengt Strömbro på SVT Umeå som utvecklat idén.
 
Den andra vinnaren Design dit eftermaele handlar om den totala motsatsen; döden. Förslaget från DR går ut på att skildra döden med en humoristisk touch och låta en person, som inte står inför döden, designa sin egen död.

– Hur ser begravningen ut, vem vill man försonas med är frågor som vi ställer till de medverkande. På så sätt gör vi ett porträtt av en persons liv och ger de samtidigt en chans att kanske ändra sig innan det är för sent, berättade Bjarke Ahlstrand på faktapitchen
 
Ett kontroversiellt ämne, som väckte många frågor men också intresse från beställarna.
 
Den sista vinnaren var SVT:s förslag Brevet hem där man speglar hur Sverige egentligen är genom en invandrares ögon.

– Vi tror inte att vi svenskar som är infödda bäst kan svara på hur det i Sverige. Utan vi ska låta  invandrare svara på den frågan, och skicka ett videobrev hem till sitt ursprungsland med sakerna de alltid förundrats över med oss svenskar, säger Malin Björkman-Widell.
 
Tidigare år har Nordvision kunnat stötta utveckling av de norska formaten Teenage Boss och Bör de gifte sej?
 
– Den positiva utveckling som det nordiska faktasamarbetet har varit inne i har bland annat resulterat i att Nordvision tre år i rad haft gemensamma nordiska formattävlingar där vinnaren får ett betydande belopp till utveckling. När formatet är utvecklat kan det fritt produceras i var och ens eget land. Man äger formatgemenskap och får gemensamma intäkter vid en eventuell försäljning på den internationella marknaden, förklarar Henrik Hartmann.
 
Och han menar att det är livsviktigt för det kommersiella oberoendet att de nordiska Public Service-bolagen utvecklar egna format.
 
– De senaste tio åren har det skett en våldsam ökning i handeln med internationella tv-format. Stor internationella kommersiella mediehus utvecklar och säljer format som aldrig förr. Det utmanar på gott och ont nordiska Public Service-medier. Särskilt när det gäller rättigheter och de krav som internationella distributörer ställer. Därför är det viktigt att Public Service-bolagen blir bättre på att utveckla egna format som är anpassat efter våra egna tankegångar.