Tæt undersøgende samarbejde

Seneste skud på stammen af samarbejder mellem NRKs undersøgende redaktion Brennpunkt og SVTs tilsvarende redaktion Uppdrag granskning er dokumentarprogrammet Heligt krig, som blev sendt på SVT i december 2011.

Af Henrik Hartmann

Nils Hanson, leder af SVT´s Uppdrag granskning, fortæller om samarbejdet med NRK´s Brennpunkt i denne sag:

”Vi brugte den database research NRK havde udarbejdet til at finde relevante svenske vinkler på hele Breivik-historien. Det var et meget stort og flot materiale Brennpukt havde fremskaffet og som så udgjorde fundamentet for vort seneste dokumentarprogram Helligt krig.”

NRKs Brennpunkt og SVTs Uppdrag granskning har generelt set et meget tæt og løbende samarbejde omkring den undersøgende journalistik. Nils Hanson fortæller:

“Vi har jo et godt og tæt samarbejde med de nordiske undersøgende redaktioner, men særlig samarbejdet med NRK er kontinuerligt – og bliver egentlig tættere og tættere. Vores opdrag, vores programmer og vorestilgang til den undersøgende journalistik er næsten identisike. Derfor er det helt oplagt, at vi løbende udveksler idéer, research, optagelser og dele af – eller hele programmer.”

NRK og SVT på fælles arbejdsseminar
I august 2011 havde Brennpunkt og Uppdrag granskning et fælles arbejdsseminar, hvor de journalistiske medarbejdere mødte hinanden og drøftede forskellige idéer og udfordringer.

”Cheferne for de nordiske dokumenterenheder mødes jo flere gange om året, men det er utroligt vigtigt, at vores medarbejdere også bliver inspireret, og måske ligefrem kommer hjem med nye programidéer, nye kilder og ny research, der kan føre til nye og vigtige undersøgende programmer,” fortæller Nils Hanson.

Flere af de historier Brennpunkt og Uppdrag granskning støder på, har enten en grænseoverskridende problematik eller sågar et behov for global ”granskning”. Nils Hanson siger:

”Hvis vi skal opretteholde kvaliteten af den journalistik, og de programmer vi laver, og hvis vi i øvrigt skal imødekomme de internationale grene af vores historier, så er vi simpelthen nødt til at samarbejde over grænser, såvel nordiske som internationale. “

Udviklingssøtte til tre nye projekter
Ved den seneste uddeling af udviklingsstøtte fra Nordvisionsfonden modtog den undersøgende journalistikgruppe i Nordvision støtte til tre udviklingsprojekter. Uddrag granskning modtog midler til et nyt projekt.

“Jeg tror, at vi vil komme til at se endnu mere nordisk undersøgende journalistik samarbejde i fremtiden. Vi på Uppdrags ganskning har i hvert fald indset at både et nordisk og et internationalt perspektiv er utrolig vigtigt for os, hvis vi skal præstere mere og bedre undersøgende journalistik i fremtiden, og samtidig udnytte vor ressourcer bedst muligt.”