SVT-fond ger tid för publikexperiment

Nu kan programredaktioner på SVT söka pengar för att själva experimentera och nå ut till sin målgrupp på nya sätt. På köpet blir det ett lärande för andra.

”Vi måste lära oss om de olika plattformarna där det är så olika beteenden.”, säger Moa Frygell. Foto: SVT.

Av: Agneta Stefansson

”Programredaktionen är väldigt nära den egna målgruppen. Ibland är det bättre att stärka redaktionen för att marknadsföra och få genomslag. SVT har ju oerhört mycket innehåll. Det här kan handla om innehåll som inte skulle prioriteras i mer traditionell marknadsföring”, säger Christer Mellstrand, chef SVT kommunikation.

Därför skapades genomslagsfonden, en fond med 500 000 svenska kronor per år där redaktioner kan söka medel för att ha tid att göra experiment för att nå ut. Christer Mellstrand och Tomas Lindh, projektledare programutveckling, handlägger fonden.

”Redaktionen är ju tätt med sin målgrupp. De vet vilka plattformar online eller fysiskt där målgruppen samlas och kan därför ta initiativ. De här pengarna ska användas till nya insikter”, säger Tomas Lindh.

”Vi behöver jobba med det engagemang som finns i berättelsen eller ämnet”, säger Tomas Lindh som handlägger SVT:s nya genomslag tillsammans med Christer Mellstrand. Foto: SVT.

Fonden är ett samarbete mellan programdivisionen och kommunikation.

” Vi har fått in ett antal förslag och pitchar som vi tittar på framåt, men redan nu har exempelvis marknadsföringsinsatser på TikTok och Twitch genomförts via fonden och och så finansierades en rolig idé från ‘Uppdrag Granskning’, där de använde annonsytan i Dagens Industri för att få kontakt med Ericssons VD, berättar Tomas Lindh.

Ansökningar med förslag på saker som har testats eller redan används inom SVT har bollats tillbaka.

”Det vet vi att man kan göra, har inget värde i lärande” säger Christer Mellstrand.

”Vi behöver gå från linjärt tittande till att vara destination där människor själva kan hitta innehåll och bygga ett behov hos publiken”, säger Christer Mellstrand. Foto: SVT.

”For the full experience go to SVT Play”

Redaktionen för ”Den stora älgvandringen” ville testa om det gick att få över publik från Twitch till SVT Play. Älgvandringen sändes i sin helhet på Twitch förra året.

”Vi fick ett stort genomslag då och här fanns ju en potential att nå annan publik än vår vanliga. Vår hypotes var att det var unga män i åldern 15-29, vi lärde känna dem när vi pratade med publiken”, säger Moa Frygell som är projektledare med fokus på publikinteraktion i Umeå.  

Moa Frygell berättar att de i år startade en ström på Twitch med ljudet från älgvandringen men i stället för bild låg en grafikplatta med texten ” For the full experience, go to SVT Play”

Vilka insatser och vilken form de har, har ingen betydelse, men det ska bryta ny mark och komma fler till gagn genom lärande

Hur gick det då?

”Vi såg inga stora förflyttningar från Twitch till SVT Play, men vi märkte på lingot i play-chatten att det ibland var fans från Twitch där. Samtidigt visade det ju att vårt innehåll kan hitta en trogen publik även i en ung generation. Det blev ett lärande: Vad vill de ha? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi kunna flytta? Vi skickade ut en enkät om synen på SVT som visade att de som fanns på Twitch generellt sett hade fått en bättre bild av SVT än de hade tidigare”, säger Moa Frygell.

”Det ska vara ett lärande och ett experiment och ta tillvara tankar och idéer i den redaktionella miljön. Vilka insatser och vilken form de har, har ingen betydelse, men det ska bryta ny mark och komma fler till gagn genom lärande”, säger Christer Mellstrand om vilka experiment som kan komma i fråga för fonden.

”Den stora älgvandringen” fick pengar från genomslagsfonden och kunde testa att få över publik från Twitch till SVT Play. Foto: SVT.

Asiatisk medievärld med mycket att lära

”Den stora älgvandringen” testade också att komma i kontakt med ny publik på TikTok. Där finns ett helt annat beteende än det på liveströmningstjänsten Twitch som har sitt ursprung i den anglosaxiska medievärlden.  

”Tik Tok är på många sätt den första globaliserade sociala medier-plattformen. Det är en uttrycksvärld med mycket att lära för oss där mandarin, japanska eller koreanska är lika vanligt som engelska och fraser med memes och emojis”, säger Moa Frygell och sammanfattar experimenten med Twitch och TikTok:

”Vad lärde vi oss? Vi vet inte vad vi inte vet. Vi måste lära oss om de olika plattformarna där det är så olika beteenden.”

”Ja, det handlar om att publiken har gjort en beteendeförändring och förväntar sig andra saker av oss”, säger Christer Mellstrand.

”Information om att vårt innehåll finns räcker bara så långt. Det krävs engagemang och att vi talar om hur publiken kan komma i kontakt med oss. Vi behöver jobba med det engagemang som finns i berättelsen eller ämnet”, säger Tomas Lindh.

”Vi behöver gå från linjärt tittande till att vara destination där människor själva kan hitta innehåll och bygga ett behov hos publiken”, säger Christer Mellstrand.

Erfarenheterna från de olika experimenten i genomslagsfonden ska samlas hos SVT:s utvecklingsnätverk för att kunna komma fler till del.