SVT får ny programledning

Sex genrechefer ersätts av fyra programbeställare.

Programbeställarnas uppdrag blir mer genreövergripande än tidigare. Samma programbeställare kan alltså ansvara för program både till PD för nyheter och sport, Jan Axelsson och allmän-tv, Annie Wegelius. 

Programledningen börjar fungera omedelbart, men uppdragen för programbeställarna gäller för 2008 års program. Inför 2009 års utbud kan genrer och ansvarsområden ändras. Programledningen kommer att sammanträda varje vecka.

De nya programbeställarna är:

Maria Groop Russel
(fritid, fakta, en del av kulturutbudet, barn och ungdom)
Robert Olsson
(nyheter och samhälle)
Gunnar Carlsson
(drama, religion och dokumentär)
Martin Österdahl (underhållning, en del av kulturutbudet och sport-
evenemang)