Streamingchefer: Onlinemøder giver os værdifulde indsigter

Coronapandemien tvang de ansvarlige for streamingtjenesterne til at opfinde en ny samarbejdsform med korte ad hoc-møder. Det endte med at blive en stor gevinst.

Frokostmøderne har givet mulighed for at dykke meget specifikt ned i fælles udfordringer. Hvordan kan man for eksempel beskytte børn mod indhold, der er målrettet voksne?

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Det kan de ansvarlige for streamingtjenesterne hos SVT, NRK og Yle skrive under på.

Da corona-pandemien gjorde det umuligt at rejse på tværs af landegrænserne for at mødes, udviklede streamingtjenesterne sammen med Nordvisions-sekretariatet et nyt mødeformat med korte, men hyppige online møder. Og frokostpausemøderne er kommet for at blive, hvis man spørger deltagerne.

“Nøgleordet er ‘uformelt’. De lange møder vi normalt holder, ligner næsten en forelæsning, men på frokostmøderne kan vi snakke relativt konkret om tingene og komme mere i dybden,” siger Uffe Høy Svenningsen, der er redaktør, DR Medier Publicering og Indkøb og dermed ansvarlig for DRs streamingtjeneste.

“Det føles godt at have en nordisk familie at støtte sig til og diskutere med.”

Tanja Iikkanen, chef for Yle Areena

Lettere at finde tid

Karin Almers, der er redaktionschef på SVT Play er helt på linje:

“Det er lettere at finde tid til at mødes digitalt til mindre møder. Samtidig kan man let invitere folk med som har en særlig interesse og viden om et bestemt emne. På den måde bliver møderne meget agile,” siger hun.

Også Tanja Iikkanen, der er chef for Yle Areena roser frokostmøderne:

“Jeg ville være glad for, hvis vi kunne fortsætte med de virtuelle møder selv efter covid er væk,” siger hun.

Karin Almers peger på, at det kan være både tidskrævende og stressende at mødes fysisk, ligesom det kræver mere forberedelse at skulle hold oplæg for alle. Møderne påvirker to hele arbejdsdage, og ikke alt indhold er relevant for alle.

Til forskel fra at mødes fysisk en gang årligt, har de de nordiske streamingchefer holdt 10 frokostmøder i løbet af det seneste godt halve år.

Emnerne har varieret fra principielle diskussioner om, hvordan man sikrer børnene i et voksenunivers til mere tekniske udfordringer om brug af algoritmer for fortsat sening.

Nogle møder har været så specifikke, at det kun er for fagpersoner. Eksempelvis er der holdt et undergruppemøde om arkivindhold kun for nøglepersoner med særlig indsigt i arkivspørgsmål.

Fordelene ved de fysiske møder forsvinder ikke, og de er rigtig vigtige at bevare, fordi det giver helt andre muligheder for at interagere, siger DR’s Uffe Høy Svenningsen.

Føles godt at have en nordisk familie

Udfordringen med at segmentere og personalisere indhold til mænd mellem 15 og 25 år kender alle public service broadcasterne til, så et af møderne handlede netop om gode erfaringer og succeser med denne vanskelige målgruppe.

“Jeg har fået masser af information. Og vi fortsætter med vores diskussioner om udvikling af algoritmer med NRK. Vi forsøger at personalisere vores streamingtjenester, så de bliver mere relevante for vores publikum,” siger Tanja Iikkanen, der er chef for Yle Areena.

De tre streamingchefer fremhæver hver især, at udfordringerne som public service-udbyder er næsten helt ens.

Som Tanja Iikkanen siger:

“Det føles godt at have en nordisk familie at støtte sig til og diskutere med.”

For Uffe Høy Svenningsen er det vigtigt at afstemme, hvor DR befinder sig i forhold til de øvrige lande og selvom han oplever, at DR er godt med, så er der god inspiration at hente.

“NRK har for eksempel arbejdet rigtig meget med visuel præsentation af de enkelte programmer. Det kan vi se værdien af og vi kan se, hvor meget den visuelle præsentation betyder for brugen. Hér har NRK været en stor inspirationskilde.”

Jeg ville være glad for, hvis vi kunne fortsætte med de virtuelle møder selv efter covid er væk, siger Tanja Iikkanen.

Fordele ved fysiske møder forsvinder ikke

At partnerne i Nordvision kan udveksle idéer giver en klar fordel i forhold til de store internationale streamingudbydere, som ifølge Karin Almers er hovedkonkurrenten.

“Vi kan observere, hvad konkurrenterne gør, men vi kan ikke spørge til overvejelserne bag,” siger hun.

Til gengæld kan man både spørge og få svar om alle overvejelser hos de andre nordiske partnere. Og hér har frokostmøderne været et stort plus, fordi man har kunnet få svar hurtigt og uformelt.

Men selvom der er bred enighed om at frokostmøderne bør blive permanente, bør de fortsat suppleres med fysiske møder, mener Karin Almers.

Og Uffe Høy Svenningsen stemmer i:

“Fordelene ved de fysiske møder forsvinder ikke, og de er rigtig vigtige at bevare, fordi det giver helt andre muligheder for at interagere og hvor diskussioner og samtaler kan udvikle sig i vidt forskellige retninger, som ikke sker på en Teams-forbindelse.

Hos Nordvision glæder generalsekretær Henrik Hartmann sig over, at coronapandemien også har bragt noget godt med sig.

”Det er meget opløftende, at streamingtjenesterne har haft et så stort udbytte af de uformelle frokostmøder. Det gør det oplagt at fortsætte med møderne, og det kan bestemt ikke udelukkes at andre programgrupper kan have glæde af at mødes mere hyppigt online.”

Läs mer om nordisk streaming:

Kulturen ska förnya sig och bli oumbärlig online