Stor fremgang for nordiske barnekanaler

NRKSuper og SVTB vinner terreng blant børn.

Fremgang for NRK Super

– Vi er veldig fornøyd med å ha klart å etablere en nisjekanal med share på over 13% på under et år, sier Nils Stokke, redaksjonssjef for NRK Super.

NRKs barnekanal startet opp 1. desember 2007 og har opplevd en voldsom fremgang. Etter en fordobling av dekningen i vårhalvåret ligger kanalen nå på 13,1% i share i målgruppen (2-11 år)* og kjemper med Disney om plassen som største barnekanal. De tre Disney-kanaler (36%) slår NRKs samlede barnetilbud (34,2%) med en hårsbredd. 

De bedrede resultatene skyldes i følge programredaktør Vibeke Furst Haugen at redaksjonen tenker langt mer strategisk om sendeskjemaet. – Seertallene vurderes både daglig og ukentlig, og vi forsøker stadig å gjøre vårt tilbud til norske barn enda bedre.

SVTB klart størst

I SVT flyttet man de regulære barnesendingene fra SVT1 til Barnkanalen den 25. august. Dette har gjort kanalen til den desidert største barnekanalen med 7,8 %  share i hele tv-universet, foran Disneys tre kanaler som til sammen oppnår 4,5% oppslutning**.

Barnkanalen, oppnår over 40% hos de 3-6-årige og har styrket sin posisjon hos de større målgruppene, men må se seg slått av Disney når det gjelder de 12-15 årige.

– Omleggingen og flyttingen av barnesendingene var en del av SVTs nye strategi, hvor Barnkanalen ble en av SVTs hovedkanaler, og samtidig omdøpt til SVTB, sier programsjef Kristina Colliander. – Vi er fornøyd med de gode resultatene, men vil prioritere å bygge opp en egen kanalledelse som man har gjort i Norge for å styrke kanalens konkurransemuligheter.

”Barn er ingen sjanger!”

At barneproduksjon er et område med lange tradisjoner for nordisk samarbeid skyldes ikke minst enigheten om at live action er viktig for å vise barns egen virkelighet, på barnas eget språk.

Samtidig understreker Vibeke Furst Haugen mangfoldet innenfor området: – Man kan ikke snakke om barn som en egen sjanger. Barn er en målgruppe, og for den målgruppa lager vi både humor og drama, dokumentar og spenningsserier.

– I et så etablert marked er det gledelig at de nordiske barnekanalene kan ta opp kampen med store og velkjente aktører som Disney og Nickelodeon, sier Nils Stokke.  Når BBC nå planlegger to barnekanaler tilgjengelige for det skandinaviske markedet vil det være enda større behov for å samarbeide for å sikre at barn i Norden får nordisk innhold. Også her må vi samarbeide fokusert for å sikre oss et høyt volum av kvalitetsproduksjoner for å kunne være konkurransedyktige.   

 

* Tallene fra NRK er hentet fra uke 35 – 40
** Tallene fra SVT er hentet fra uke 35 – 37