Stöd till 51 nya projekt

Nordvisionsfonden har under vårens utdelning delat ut både produktionsstöd och utvecklingsstöd. Nästa ansökningsfrist är den 10 november.

Sammanlagt 51 olika projekt fick stöd, i tillägg till de nio barn-, fakta- och kulturprojekt som redan tidigare i vår fått decentralt utvecklingsstöd av genrebeställarna. I februari beviljades också två brådskande projekt utvecklingsstöd ur de centrala medlen. Fondstyrelsen beslutade om utdelningen under sitt möte i Reykjavik torsdagen den 28.5.

Produktionsstödet uppgick till sammanlagt EUR 6 miljoner (DKK 45 miljoner) och fördelas mellan 43 olika projekt.

I tillägg till de projekt som tidigare i år fått utvecklingsstöd fick nu åtta nya projekt centralt utvecklingsstöd till ett belopp på EUR 76.080 (DKK 570.600).

Se listan på alla projekt som beviljats stöd.

Höstens ansökningsfrist är tisdagen den 10 november. Fondstyrelsen möts den 26 november i Helsingfors för att besluta om vilka projekt som tilldelas stöd i höstens runda.

 

Relaterat:

Nordvisionsfonden
Ansök om stöd från fonden