Sommerhilsen fra NVS

Forårets programgruppemøder er vel overstået og sommerferien står for døren. Det er tid til at gøre status over samarbejdet i dette forår.

Af Henrik Hartmann, Nordvisionssekretariatet

Programsamarbejdets aktivitetsniveau her i foråret har været højt; 62 nye samproduktions-projekter blev fremlagt på programgruppemøderne, der er 258 samproduktioner i projektkalenderen, og antallet af programmer der blev tilbud til screening er stort set på samme niveau som sidste års rekord.

Disse tal er endda på trods af, at DR ikke har haft en ansøgningsrunde til Nordvisionsfonden i dette forår, og at implementeringen af det nye digitale distributionssystem har været forsinket til stor gene for faktaudvekslingen.

Positivlisten

Listen over bemærkelsesværdige samarbejdsprojekter er lang, men skal man fremhæve enkeltstående projekter i dette forår må det blive samarbejdet i det ’undersøgende journalistik netværk’. NV-bolagene har stor nytte af initiativerne i dette netværk: gruppen har blandt andet samarbejdet om fælles, internationale optagelser og research. Samarbejdet ser ud til at generere mere end 15 timers dokumentarprogrammer i NV bolagenes sendeflader alene i 2008.

Læs mere om netværksgruppen ‘Undersøgende journalistik’

Videnskabsredaktionernes projektsamarbejde omkring det internationale polarår er ligeledes bemærkelsesværdigt både hvad angår fælles research, planlægning og produktionsform med fælles reportagebank. Disse initiativer kan muligvis komme til at sætte nye standarder for samarbejdet fremover.

Læs mere om Polarårsprojektet

I forårets blev det nordiske forfatteratlas lanceret. Det er første gang at et fælles nordisk webprojekt har haft samtlige NV-bolag som deltagere, og som redaktionelle partnere.

Læs mere om Det nordiske forfatteratlas-projektet

Den nordiske UNG-gruppe nedlagt

UNG gruppen har i længere tid kun være drevet af producenter fra DR og NRK. De fem NV – bolags organisationer, strategi og ambitioner på dette område har simpelthen været for forskellige. Nu har gruppen taget konsekvensen og nedlagt dette samarbejde. Fremover foregår samarbejdet bilateralt mellem DR og NRK.

Programudvekslingen stiger

Gratisudvekslingen har de sidste år haft en hel forrygende periode. Der er sket en fordobling i antallet af udvekslede programmer på bare 5 år. Endvidere var 2007 et rekordår for nyhedsudvekslingen på over 1200 indslag.

Undervisningsgruppen har de seneste år udviklet en stor gratisudveksling af programmer. I dag kommer 25 % af den samlet gratisudveksling i Nordvision fra denne gruppe. Ordningen ser ud til at ”sprede sig” til børnegruppen, hvor behovet for programvolumen er kolossalt stort – nu med børnekanaler i både SVT og NRK, samt i DR fra efteråret 2009. Børnegruppen har nedsat en ”gratis udvekslingsgruppe”, som skal sætte udvekslingen i gang – i samarbejde med Nordvisionssekretariatet.

Standarder for websamarbejde på vej

Det igangværende R&U-projekt om etableringen af fælles standarder for udveksling af webindhold mellem NV-bolagene er ved at være på plads. Kinks-gruppen har enedes om standarder for udveksling og for flash-produktion, som samles i en rapport og som kan distribueres til interesserede efter sommerferien. NVS vil undersøge muligheden for at etablere en enkel FTP-løsning for den fremtidige web-udvekslingen mellem bolagene. Mere information om dette vil følge i efteråret.

Nyt bestillersite

Før programgruppemøderne i foråret, tog NVS initiativ til at udvikle et bestillersite på den lukkede del af Nordvisions hjemmesiden. Initiativet er sat igang for at styrke bestiller-perspektivet i det nordiske samarbejde.

18 nordiske programbestillere har foreløbig bidraget til det nye bestillersite på www.www.nordvision.org, hvor man kan orientere sig om de nationale genrestrategier. Bestillere har bl.a. svaret på en række spørgsmål vedrørende deres strategier, målgrupper, hvad der skal til for at de synes en idé er god, bestillernes bud på dét bedste de sender i øjeblikket, og hvad de ser som den største udfordring indenfor deres egen genre.

Læs mere om Bestillersitet 

Nordiske samproduktionskontrakter

NV-sekretariatet konstaterede for nogen tid siden, at den tidligere standard-samproduktionskontrakt ikke var tidssvarende og i øvrigt stort set ikke blev anvendt. NV-sekretariatet bad derfor NFG (Nordisk Forhandler Gruppe / de nordiske jurister i bolagene) om, at stå for udarbejdelsen af en ny standard-samproduktionskontrakt. En arbejdsgruppe under NFG har nu udarbejdet et nyt udkast til samproduktionsaftale, som vil kunne være klar til brug fra efteråret 2008.

Rigtig god sommerferie og velmødt til en ny samarbejdssæson i efteråret 2008.

Sekreriatet er på sommerferie i juli måned, men har du brug for assistance, kan du ringe til Henrik på +45 24 24 83 05.