Smidigare lösningar för bruk av sociala medier

Drömmen för de nordiska public service-bolagen är att få ett verktyg för sociala medier med vilket det enkelt både går att publicera och mäta aktivititet. Nu diskuteras det vilka alla egenskaper ett sådant här verktyg kunde innehålla och om en gemensam införskaffning är en möjlighet.

Av Kristian Martikainen 

Mediedirektörerna i de nordiska bolagen har eferlyst en generell utredning om mätandet av webbtrafik. En del av den helheten innefattar också att se vilka möjligheterna är för ett samarbete inom sociala medier (SoMe).  I och med det här så samlades SoMe-redaktörer från DR, NRK, SVT och Yle i DR Byen i slutet på augusti. Målet med dagen var att under  en endags workshop se, vilka behoven och kraven skulle vara för ett samnordiskt verktyg med vilket man både kan publicera och mäta olika slag av aktivitet. 

En genomgång av nuläget vid DR, NRK, SVT och Yle visar att det finns en en hel del erfarenhet av det som nu diskuteras. Bolagen har var och en för sig prövat olika lösningar. Vissa är självbyggda, andra köpta utifrån. Det handlar i de flesta fall om hur man följer med och monitorer vad som händer på de olika platformerna, vad konkurrenterna har för sig och hur det egna innehållet klarar sig. Tyvärr har ingen ännu något som fyller alla de krav och önskemål som finns. 

– Det var fint att se, att alla tog sig an uppgiften med samma inställning; ta reda på vad bolagen tillsammans har bruk för – och vad vi i våra vildaste fantasier också kan tänka oss att kräva, konstaterar DR:s sociala medier-redaktör Lars Damgaard Nielsen om gruppens arbete.

 

Publicering, mätning och en dashboard

Redaktörerna arbetade under dagen med att prioritera och lista egenskaper för ett eventuellt samnordiskt SoMe-verktyg genom att fundera över vad som å ena sidan är relevant och å andra sidan realistiskt. På det här sättet har man sammanställt prioriterade kriterier för egenskaper som hänger ihop med publiceringen och med mätning och uppföljning. En likadan lista är också gjord för vilken information och vilka nyckeltal en dashboard borde tillhandahålla, för att på ett enkelt och överskådligt sätt visualisera den data som kommer in. 

Det verktyg som skissades upp kan antingen vara ett och samma verktyg eller en kombination av några olika, som tillsammans har de nödvändiga egenskaperna. Av yttersta vikt är ett enkelt användargränssnitt. 

Experterna i Köpenhamn såg många möjligheter med ett gemensamt verktyg. 

– Som jag ser det, så finns det tre stora fördelar. Den första är att vi var för sig bättre kan dela och hantera vårt innehåll på sociala medier. Den andra fördelen är ett gemensamt, standardiserat, samnordiskt rapporteringssystem, som gör att vi enkelt kan jämföra hur vi presterar i förhållande till bolag och organisationer som är jämförbara. Den tredje stora fördelen är att i realtid kunna se hur de övriga bolagens innehåll klarar sig på sociala medier. Vi kan enkelt inspireras av de andras succéer och i bästa fall återanvända innehåll och utbyta det, som vi är vana med genom Nordvisionssamarbetet, men i snabbare takt än nu, säger Lars Damgaard Nielsen från DR.

 

Arbetet fortsätter

Deltagarna jobbar för tillfället vidare i mindre sammansättningar med egna ansvarsområden utgående från en gemensam plan. Det handlar om att på basen av de många erfarenheterna från de olika bolagen lista potentiella leverantörer, men också att jobba vidare med publiserings- och mätegenskaperna samt dashboarden. De olika delarna sammanställs sedan till en rapport. 

Nästa sociala medier-möte i Nordvisions regi äger rum i Dublin måndagen den 3 november. Då fortsätter diskussionen om ett möjligt samnordiskt SoMe-verktyg.