Samhällsjournalistik för unga

Samarbetet mellan de nordiska undersökande redaktionerna har alltid varit tätt och aktivt och nu planerar redaktionerna för NRK:s Innafor syktambisiøs och SVT:s Dold, som utvecklar två helt olika programformat, att samarbeta för att fånga den tittarmässigt svårflirtade unga publikens intresse för grävande journalistik.

Av Marianna Widmalm

Kvalitativ undersökande journalistik har alltid varit en av stöttepelarna i public service, men även om programmen som redaktionerna producerar har sin fasta publik måste man tänka nytt för att nå och engagera den publik som inte sitter framför en TV-apparat.

Innafor #syktambisiøs

Hösten 2015 beslöt en enig jury att vinnaren av Nordvisions faktaformatkonkurrens skulle bli NRK:s Innafor #syktambisiøs, som därmed också fick utvecklingsstöd.

Projektet vill berätta om hur det ser ut innanför de miljöer där man har riskabelt höga ambitioner och man måste vara högpresterande som ung. Programmet vill granska till exempel idrotts-, finans- och modemiljöer för att få se vad som egentligen finns under den perfekta ytan. Programmet vill nå den oetablerade unga publiken i 20-årsåldern.

”Vi vill riva avstånden mellan avsändare och publik och vill aktivt kommunicera med dem från början. Vi sökte programledare till serien via Snapchat och fick in 10 timmar snaps från över 300 människor. Vi vill att programledaren ska vara mycket aktiv i sociala medier långt innan serien går i sändning och strax före jul bestämde vi att det blir Emma Clare Gabrielsen som får jobbet. Under en egen sida på nrk.no skall vi samla allt relevant innehåll till serien. Det ska vara ett ställe där alla som är intresserade av ämnet kan gå in för att berätta sin historia eller diskutera med andra. Under research- och upptaktsfasen till varje program vill vi också publicera korta dokumentärer och annat material på olika plattformar, beroende på var det passar bäst” berättar Tove Austad, projektledare på NRK:s undersökande dokumentärredaktion. 

Dold

SVT:s nya undersökande program för unga, Dold, fick utvecklingsstöd av Nordvision i november för formatet. SVT har valt att arbeta utan programledarprofil och har fokuserat på helt andra frågor i sitt program än NRK, men att nå publiken på ett annat sätt än via TV är lika viktigt för dem båda.

Dold kommer att skildra orättvisor och missförhållanden i samhället samt ställa de närmast ansvariga till svars, alltså syna vardagsmakten. Det ska vara konkret och nära. En arbetsgivare, en rektor eller en våldsutövare ses som makthavare i relation till anställd, elev eller offer.

”Ämnet ska ligga nära och igenkänningsfaktorn ska vara hög för den unga målgruppen som man vänder sig till. Vi vill att programmet ska beröra snarare än förklara, vi ska uppfattas som nära, lättillgängliga och trygga” berättar Kenny Adersjö, projektledare på SVT Göteborg.

Utanför TV-boxen

Att använda sociala medier och en annan publiceringsform än vanligt är livsviktigt för Dold. Det svenska opinionsundersökningsföretaget SIFO:s publikundersökning av målgruppen visar att över 60 % av de svarande säger sig vilja ta del av samhällsjournalistik på nätet och i den yngre delen av målgruppen (20-29 år) säger sig en majoritet vilja se mer än vad som hinns med, man anger tidsbrist som huvudskäl till att man inte aktivt söker upp eller konsumerar mer samhällsjournalistik.

”Att finnas på fler plattformar, vara aktiv i alla sociala medier och nå påverkare som är starka digitalt för att maximera spridning av programmet är vår strategi. Vi kommer att skapa egna konton i sociala medier där vi kan rekrytera och engagera publik till Dold. SVT Play och Dolds kanal på YouTube är programmets primära publiceringsplattformar. För att underlätta tittning för folk i rörelse kommer vi att texta allt så att avsnitten går att se utan ljud. Programlängderna kommer att skilja sig beroende på publiceringsplattform, YouTube-programmen kommer att ha 10 minuters längd medan i broadcast kommer programmen att ha de mer traditionella 28 minuterna” berättar Kenny Adersjö.

Formatbibel och utvärdering

Båda redaktionerna jobbar på för fullt med utvecklingsarbetet. Dold kommer igång med sina sändningar senvåren 2016 och kommer att fortsätta även hösten 2016. Innafor #syktambisiøs kommer igång med sitt program hösten 2016. Båda redaktionerna ska leverera en så kallad formatbibel eftersom man tagit emot utvecklingsmedel från Nordvision.

”Vad gäller vårt samarbete med NRK så är det ännu inte mer formaliserat än att vi håller kontakten, utbyter erfarenheter och att jag förbundit mig att dela med mig av de konkreta erfarenheterna av vad som gick bra respektive dåligt i vårt projekt” berättar Kenny Adersjö. Samarbetet är i skrivande stund bara på projektledarnivå ”men vi planerar att hela eller delar av vår redaktion ska resa till Göteborg, där redaktionen för Dold finns, för att utväxla erfarenheter” tillägger Tove Austad.