Rekordår for nyheder

Den nordiske nyhedsudveksling satte endnu engang rekord i antallet af udvekslede indslag i 2007. I løbet af året blev der i alt brugt 1237 indslag ud af 1413 tilbudte indslag. Det er det største antal brugte nyhedsindslag i samarbejdets historie.

På ti år er antallet af udvekslede indslag fordoblet. Trods det faktum at 2006 også var rekordår med 864 brugte indslag, er stigningen i 2007 nærmest eksploderet. Det skyldes hovedsagelig at man på NRK 2 siden 3. september har startet omdefineret kanalen til en en nyhets/aktualitets kanal.

Her blir der dagligt, fra mandag til fredag, sendt 3-5 nyhedsindslag fra nabolandene i et særlig nordisk nyhdesslot. Der har dog også været en stigning i brugen af nordiske indslag i alle de øvrige bolags nyhedsudsendelser.

I 2007 har man sendt færre nordiske indslag via ERNN og EBU. Forklaringen på dette er: Nordif – udvekslingen. Alle NV-bolag kan nu bruge Nordif – systemet og det har vist sig at være en hurtig og effektiv måde at udveksle indhold på. Konkurrenterne i Norden (eller EBU) har ikke adgang til stof. En del af de bedste og mest nyhedsaktuelle indslag bliver dog sendt via ”Vikingen” (ERNN-EBU) og i Nordif. På den måde opfylder de nordiske nyhedsredaktioner sine forpligtelser i forhold til EBU, og tager samtidig hånd om de interne nordiske behov.

Selve den daglige koordinering af Nordif og udveksling af nyhedsindslag foregår hos NRK i Oslo, hvor Åsulv Edland er redaktør.